Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

​Esittely

Suoritamme leikkauksia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Tyksin kantasairaalan alueella, Kirurgisessa sairaalassa ja Salon sairaalassa. Leikkauksia tehdään myös Turunmaan sairaalassa, joka on kunnallinen liikelaitos, mutta hallinnollisesti osa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä. Leikkausosastoilla suoritamme vuodessa n. 41 000 leikkausta tai anestesiaa vaativaa toimenpidettä. Tarjoamme eri erikoisalojen leikkaushoitoa ja toimenpiteitä aikuis- ja lapsipotilaille. Toiminnassamme suuri rooli on myös päiväkirurgialla ja päivystysleikkauksilla.

 

 

Laatulupaus

Laadukas työ on tärkein arvomme ja työmme perusta, teemme työtämme potilaitamme varten. Osastoillamme työskentelee osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa, jotta potilaamme saavat parasta mahdollista hoitoa ja apua vaivoihinsa toimintakyvyn ja elämänlaadun parantamiseksi. Tutustu toimintaamme linkistä:

Leikkaustoiminta (vsshp.fi)

Potilaan hoitopolku

Leikkauspäätös voidaan tehdä joko ajanvaraus-/päivystyspoliklinikalla tai vuodeosastohoidon aikana. Kun leikkauspäätös tehdään, saat tiedon leikkausajasta ja mahdollisesti tarvittavista tutkimuksista joko heti poliklinikkakäynnin yhteydessä tai hieman myöhemmin ilmoituksena postitse kotiin. Saat myös esitietolomakkeen, jolla kartoitetaan terveydentilaasi ja tulevaan leikkaukseen liittyviä asioita ennen leikkausta. Ohjeet leikkaukseen valmistautumiseen saat joko puhelimitse tai poliklinikalla. Jos leikkauspäätös tehdään sairaalassa oloaikana, pääset leikkaukseen hoidon tarpeen kiireellisyydestä riippuen joko sairaalahoidon aikana tai odotat pääsyä kotona.

Suunniteltuun leikkaukseen tulet joko aamulla kotoa tai vuodeosastolta. Leikkauksen jälkeen sinut siirretään heräämöön (tai tarvittaessa teho-osastolle). Leikkauksen jälkeisen hoidon kesto riippuu siitä, mikä sairaalaan tulotapa sinulle on valittu ja mitä leikkauksen jälkeisestä valvonnastasi on sovittu. Näistä voit lukea Terveyskylän leikkaukseen tulijan talosta.

Asiantuntijat

Työmme leikkausosastolla on tiimityöskentelyä, jossa jokaisella on tärkeä rooli. Leikkaussaliin tullessasi tapaat anestesiahoitajan, joka vastaanottaa sinut. Hän työskentelee anestesialääkärin työparina ja huolehtii elintoimintojesi monitoroinnista ja valvonnasta sekä lääkehoidosta. Salissa työskentelee myös instrumenttihoitaja, joka huolehtii leikkauksen välineistöstä ja toimii kirurgin työparina. Valvova hoitaja avustaa monessa asiassa. Hän huolehtii esim. leikkausalueen pesusta, tarvikkeiden hausta leikkauksen aikana, leikkauksessa otettujen näytteiden käsittelystä jne. Anestesialääkäri tulee nukuttamaan/puuduttamaan sinut. Lääkintävahtimestari on myös leikkaussalissa avustamassa mm. leikkausasennon laitossa. Kirurgi saapuu paikalle, kun sinut on nukutettu tai puudutus on valmis. Heräämössä sinua hoitaa eri leikkausosaston hoitaja kuin leikkaussalissa. Vuodeosaston hoitaja hakee sinut heräämöstä, kun olet siirtokuntoinen.

Leikkausosastoillamme työskentelee eri tehtäviin perehtyneitä sairaanhoitajia, anestesialääkäreitä, kirurgeja, lääkintävahtimestareita, farmaseutteja, laitostyöntekijöitä, hoitologistikkoja, osastonhoitajia ja apulaisosastonhoitajia. Leikkaustoiminnan hallinnosta vastaavat ylihoitajat ja toimialuejohtaja. Kehittämistyössä ovat mukana projektisuunnittelija ja kliinisen hoitotyön asiantuntija.

Mittarit

Arvioimme toimintaamme jatkuvasti. Laadun mittareina käytämme potilaspalautetta, toiminnan ja koulutuksen laadunarviointijärjestelmiä, leikkaustoiminnan kansallisia vertaisarvioita ja henkilökunnan työhyvinvointikyselyitä. Leikkaustoiminnan laatua seurataan myös poikkeamien systemaattisella raportoinnilla ja niiden pohjalta suunniteltujen kehityshankkeiden avulla.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Toimialueellamme tehdään runsaasti tutkijalähtöisiä alkuperäistutkimuksia ja väitöskirjaksi tähtääviä tutkimuksia sekä lääketieteen että hoitotieteen alalla. Osallistumme useisiin monikansallisiin tutkimushankkeisiin ja seurantatutkimuksiin. Olemme panostaneet myös leikkaussalitoiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Yhteystiedot

Leikkausosastomme sijaitsevat eri toimipisteissä eri sairaaloissa. Hallinnon osoite on Kiinamyllynkatu 4–8, 20521 Turku. Tyksin nettisivuilta löydät myös meidät.

Tyks (vsshp.fi)

 

Kyllä

Päivitetty  28.2.2019