Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

​​​​​​​Tervetuloa leikkaukseen Kuopion Yliopistolliseen Sa​iraalaan

Kaarisairaalassa on Suomen suurin ja uudenaikaisin leikkaussalien keskittymä. Tarjoamme anestesia- ja leikkauspalveluja potilaslähtöisesti. Sairaalan 35 leikkaussalin varustus on ergonominen ja joustavasti muunneltavissa. Saleissa on käytössä viimeisimmät kuvan- ja äänensiirtojärjestelmät, joiden avulla leikkausten kulkua voidaan seurata ja kommentoida esimerkiksi opetustilanteissa. Kaikissa leikkaussaleissa hyödynnetään uusinta teknologiaa muun muassa robottiavusteista kirurgiaa.

KYS on yksi Suomen johtavista opetussairaaloista. KYS tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa vuosittain n 1700 lääketieteen, hoitotieteen, hammaslääketieteen ja muiden terveystieteiden osaajia.

​​

Leikkauspotilaan hoitopolut

Erikoisalapoliklinikalla lääkäri arvioi leikkaushoitosi tarpeen. Lääkäri tekee leikkauspäätöksen, valitsee sinulle hoitopolun ja asettaa sinut leikkausjonoon. Leikkauspäätöksen teon yhteydessä hoitava lääkäri (kirurgi) keskustelee sinun ja tarvittaessa myös lähiomaistesi kanssa hoidon tavoitteista, vaihtoehdoista, hyödyistä ja riskeistä. Sinulla on aina oikeus saada riittävästi tietoa tulevasta toimenpiteestä, siihen valmistautumisesta ja siitä toipumisesta. Varaudu kysymään sinua askarruttavat asiat ennen toimenpidettä.

Samalla käynnillä poliklinikan sairaanhoitaja kartoittaa kokonaistilannettasi ja ohjaa sinua leikkaukseen valmistautumisessa.

Päiki = Päiväkirurgia. Saavut sairaalaan toimenpidepäivänä ja kotiudut seurannan ja kotihoito-ohjauksen jälkeen saman päivän aikana.

Herko = Heräämöstä kotiin. Saavut sairaalaan toimenpidepäivänä ja kotiudut heräämöstä seuraavana päivänä klo 10 mennessä.

Leiko = Leikkaukseen kotoa. Saavut sairaalaan toimenpidepäivänä ja siirryt heräämöstä jatkohoitoon vuodeosastolle.

Vuodeosasto = Saavut leikkausta edeltävänä päivänä sairaalan vuodeosastolle ja kotiudut vuodeosaston kautta.

Ennen leikkausta

Lääkärin tekemän leikkauspäätöksen jälkeen hoitosi järjestely siirtyy hoidonsuunnittelijalle. Hoidonsuunnittelija on erikoisalaansa perehtynyt sairaanhoitaja, joka vastaa hoitosi kokonaisuuden hallinnasta ja järjestelee moni-ammatillista yhteistyötä sujuvan ja turvallisen leikkausprosessin turvaamiseksi.

Hoidonsuunnittelija työskentelee potilaslähtöisesti ja yksilöllisesti. Hän on puhelimitse yhteydessä sinuun leikkausta edeltävistä tutkimuksista, valmisteluista sekä leikkausajankohdasta.

Jos sairastut ennen leikkausta tai sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä hoidonsuunnittelijaan saamiesi ohjeiden mukaan.

Sinun terveydentilaasi voidaan arvioida leikkausta edeltävästi anestesiapoliklinikalla yhdessä nukutuslääkärin ja sairaanhoitajan kanssa.

Sinut voidaan tarvittaessa kutsua käynnille anestesiapoliklinikalle nukutuslääkärin tapaamiseen ja suorituskyvyn arviointiin. Suurin osa arviointityöstä tehdään kuitenkin sairauskertomuksien sekä puhelinhaastattelujen pohjalta. Tarvittaessa kysytään mielipidettä terveydentilasi kohentamiseksi ja oikea-aikaisen leikkaushoidon suunnittelemiseksi muiden erikoisalojen asiantuntijoilta, esimerkiksi sydänlääkäriltä.

Leikkauspäivänä

    

Suurin osa potilaista tulee suoraan kotoa leikkaukseen leikkauspäivänä. Sairaanhoitaja soittaa sinulle edellisenä päivänä, jolloin sinulle annetaan sairaalaan tuloaika. Odotusaikasi toimenpiteeseen pyritään minimoimaan niin, että saapumisaikasi sairaalaan on porrastettu.

Ilmoittaudut Kaarisairaalan ensimmäisessä kerroksessa itse-ilmoittautumisen (ITTE) kautta, josta sinut ohjataan eteenpäin. Vastaanotto-kotiutusyksikön henkilökunta vastaanottaa sinut leikkaukseen sekä huolehtii vaatteiden ja omaisuuden asiallisesta säilyttämisestä. Sairaanhoitaja tekee viime hetken valmistelut leikkausta varten ja antaa ennakoivan kipulääkityksen sekä mahdollisesti tarvittavan rauhoittavan esilääkkeen.

Toimenpidelääkäri tapaa tarvittaessa sinut ennen leikkaussaliin viemistä, jolloin merkitään toimenpidepuoli tai – alue ja sekä tehdään muu viime hetken toimenpidesuunnittelu.Toimenpiteen jälkeen sinut siirretään toipumaan heräämöön. Kotiudut samana päivänä vastaanotto-kotiutusyksikön kautta tai myöhemmin vuodeosastolta. Herko-potilaat yöpyvät heräämössä ja kotiutuvat seuraavana aamuna.

Hyvän hoidon takaamiseksi teemme moni-ammatillista yhteistyötä anestesialääkäreiden, leikkaavien lääkäreiden, leikkaussalin ja heräämön kanssa. Sinun hoitoosi voi myös osallistua muita ammattihenkilöitä, esimerkiksi fysioterapeutti.

   

Ohje leikkausjonossa olevalle potilaalle

 Ohjeita leikkaukseen valmistautuvalle potilaalle

Hyvä yleisku​nto nopeuttaa toipumistanne.

  • Syökää monipuolisesti.
  • Harrastakaa liikuntaa mahdollisuuksien mukaan.
  • Tarvittaessa voitte kysyä laihdutus- ja ruokavalio-ohjeita paikkakuntanne terveyskeskuksesta.
  • Huolehtikaa suun ja ihon terveydestä.
  • Tulehdukset täytyy hoitaa hyvissä ajoin ennen leikkausta.

Erilaiset tulehdukset (esim. virtsatie-, hengitys-, hammas- ja kynsivallintulehdukset, tulehtuneet ihottumat, varvasvälien ihorikot ja haavat) voivat olla esteenä toimenpiteelle.

Perussairauksien (esim. sydän- ja verisuonisairaus, sokeritauti ja keuhkosairaus) tulee olla hoitotasapainossa ennen leikkausta.

Mikäli terveydessänne ja oireissanne tapahtuu muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa leikkaukseen, ottakaa yhteyttä hoidonsuunnittelijaan.

Omega-3 –valmisteiden ja muiden luontaistuotteiden käyttö tulee lopettaa kaksi (2) viikkoa ennen leikkausta.

Pyydämme teitä täyttämään sähköisen esitietolomakkeen KYSin internetsivuilla E-asiointi.

Leikkausajankohdan varmistuttua teille lähetetään erillinen kutsu sekä toimenpiteeseen liittyvät tarkemmat ohjeet. Hoidonsuunnittelija on teihin yhteydessä puhelimitse.Anna palautetta

Kannustamme kaikkia potilaita antamaan potilaspalautetta. Potilaiden antaman palautteen avulla voimme kehittää toimintaa entistä sujuvammaksi ja potilaslähtöisemmäksi. ​YHTEYSTIEDOT

​​​Puhelinvaihde
017 173 311​ 
Postiosoite
Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS 
Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@kuh.fi​


 

Kyllä

Päivitetty  29.3.2018