Tietoa HUSista

HUS tarjoaa asiakaslähtöistä, turvallista ja laadukasta hoitoa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on jaettu sairaanhoitoalueisiin. Suurin niistä on HYKS-sairaanhoitoalue. Lisäksi HUS:iin kuuluvat Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalue.

HUS on kansainvälisesti korkeatasoinen, uutta tietoa luova sairaalaorganisaatio, jossa potilaan tutkimus ja hoito on laadukasta, oikea-aikaista, turvallista ja asiakaslähtöistä.

HUSin arvot ovat ihmisen yhdenvertaisuus, potilaslähtöisyys, luovuus ja innovatiivisuus, korkea laatu ja tehokkuus sekä avoimuus, luottamus ja keskinäinen arvostus.

Hoitotyön tuloksellisuutta seurataan säännöllisesti ja avoimesti tunnuslukujen avulla, jotka liittyvät hoitotyön johtamiseen, hoidonlaatuun ja turvallisuuteen, talouteen, potilastyytyväisyyteen ja henkilöresurssien käyttöön sekä hoito-ja terveystieteellisen tutkimuksen tuloksellisuuteen.

Valinnanvapaus. Jokainen suomalainen voi valita vapaasti oman hoitopaikkansa keskustelemalla hoitoon lähettävän lääkärin kanssa. Suomen suurin sairaanhoitopiiri HUS tarjoaa hoitoa kaikilla lääketieteen erikoisaloilla. Hoitotuloksiltaan HUS ja erityisesti siihen kuuluva yliopistollinen sairaala HYKS ovat monilla aloilla huippuluokkaa jopa koko maailman tasolla.

Lue lisää valinnan vapaudesta:

Valinnanvapaus

Lue lisää HUSista:

HUS

Seuraava sivu

 

Kyllä

Päivitetty  20.2.2019