Leikkausvalmistelut sairaalassa

Ilmoittaudu saamiesi ohjeiden mukaisesti, kun tulet sairaalaan. Ilmoittautuminen tapahtuu yleensä potilastoimistossa, itseilmoittautumalla automaatilla tai hoitoyksikössä.

Vastaanottava hoitaja tarkistaa potilaan henkilöllisyyden ja kiinnittää kuvan mukaisen potilasrannekkeen. Potilasrannekkeessa lukee nimi ja henkilötunnus. Se on tarkoitettu tunnistamista varten ja on tärkeä osa potilasturvallisuutta.

Potilasranneke varmistaa tunnistetiedot, mikäli potilas ei niitä itse kykene kertomaan. Näin esimerkiksi laboratoriohoitaja voi tunnistaa henkilön nukutuksen aikana.

Leikkaukseen tulo jännittää kaikkia. Potilaan hyvä on meille tärkeä asia ja pyrimme varmistamaan hyvällä valmistelulla, että kaikki sujuu toivotusti.
Haitarin otsikkotaso2
Sairaalavaatteet

Hoitaja antaa seuraavaksi sinulle sairaalavaatteet. Sairaalavaatteet puetaan hygieniasyistä. Yleensä leikkauspotilaille puetaan avopaita, koska se on helposti siirrettävissä pois leikkausalueelta. Housut valitaan usein leikkauskohtaisesti. Lisäksi saat aamutakin ja sukat tai tukisukat.

Kehon normaalilämmön säilyttäminen on tärkeää komplikaatioiden kuten infektioriskin ehkäisemiseksi. Pyydä tarvittaessa lisää lämmitystä tai vaatetusta hoitajalta.

Ravinnotta olo, esilääkitys ja muut valmistelut

Hoitaja varmistaa, että olet ollut syömättä ja juomatta ohjeiden mukaisesti. Hän tarkistaa myös lääkityksesi ja mittaa tarvittaessa verenpaineen ja pulssin.

Esilääke määrätään potilas- ja toimenpidekohtaisesti. Yleensä se on kipulääke ja/ tai rauhoittava lääke. Esilääke annetaan ennen leikkaussaliin siirtymistä.

Leikkaavan lääkärin tapaaminen

Leikkaava lääkäri tulee yleensä tapaamaan sinua ennen siirtymistä leikkaussaliin. Leikkaava lääkäri käy kanssasi läpi leikkauksen kulun ja merkitsee tussilla leikattavan alueen. Merkitseminen on osa turvallista potilashoitoa.

Savuttomasti sairaalassa

Sairaalat ovat savuttomia. Tarvittaessa voidaan käyttää nikotiinikorvaustuotteita sairaalahoidon ajan. Korvaustuotteet saat hoidossa ollessasi sairaalasta.

Kotiin voit hankkia nikotiinikorvaustuotteita apteekista ilman reseptiä tai reseptillä, jonka saat hoitavalta lääkäriltä.

Sairaalainfektiot

Sairaalainfektiot aiheuttavat suuren osan sairaalahoidon aikana koituvista haitoista. Suurin osa infektioista leviää käsien välityksellä. Siksi on tärkeää, että huolehditaan hyvästä käsihygieniasta.

Kädet on pestävä aina wc-käynnin jälkeen, ennen ruokailua ja kun on oltu kosketuksissa toiseen henkilöön. Käsihuuhdetta on käytettävä ohjeiden mukaan.

 

Kyllä

Päivitetty  8.5.2023