Tarkistuslista leikkauspotilaan turvaksi

​​Leikkausosastoilla on käytössä tarkistuslistoja. Se tarkoittaa, että sekä potilaaseen että leikkaukseen liittyviä faktoja käydään läpi tarkistuslistan mukaan.

Tarkistuslistan läpikäymiseen osallistuu koko leikkausryhmä. Asioita tarkistetaan toistuvasti ja se saattaa potilaasta tuntua oudolta. Se on kuitenkin osa riskien hallintaa ja tarkoitus on varmistaa leikkauksen turvallinen eteneminen.

Päivitetty  6.8.2020

Kyllä