Tarkistuslista leikkauspotilaan turvaksi

​​Leikkausosastoilla on käytössä tarkistuslistoja. Se tarkoittaa, että sekä potilaaseen että leikkaukseen liittyviä faktoja käydään läpi tarkistuslistan mukaan.

​Tarkistuslistan läpikäymiseen osallistuu koko leikkausryhmä. Asioita tarkistetaan toistuvasti ja se saattaa potilaasta tuntua oudolta. Se on kuitenkin osa riskien hallintaa ja tarkoitus on varmistaa leikkauksen turvallinen eteneminen.​

 

Kyllä

Päivitetty  6.8.2020