Kotiutuminen leikkauksen jälkeen

Voit kotiutua osaston, heräämön tai kotiutusosaston kautta. Kotiutusmuoto valitaan toimenpiteen, potilaan yleistilan ja elinolosuhteiden mukaan.

Päiväkirurgisena potilaana kotiudut samana päivänä, heräämöstä seuraavana päivänä ja osastolta keskimäärin 1-3 päivän kuluttua leikkauksesta.

Kotiutusmuoto valitaan toimenpit​een, potilaan yleistilan ja elinolosuhteiden mukaan. Kotiutumiseen antaa aina luvan hoitava lääkäri.

Haitarin otsikkotaso2
Kotiutuminen päiväkirurgisena potilaana (PÄIKI)

Päiväkirurgisessa yksikössä varmistetaan ennen kotiutusta, että vointisi sallii kotiutuksen. Sairaanhoitaja käy läpi kanssasi koti- ja jatkohoito-ohjeet. Mikäli vointisi ei ole riittävän hyvä eli et täytä kotiutuskriteereitä, siirryt jatkohoitoon vuodeosastolle. Tällöin kotiudut vointisi kohennuttua noin 1-3-vrk:n kuluttua toimenpiteestä.

Päiväkirurgisen potilaan kotiutumiskriteerit

Leikkauksen jälkeen hoitaja kotiuttaa päiväkirurgisen potilaan kotiutuskriteereiden täytyttyä.

KriteeriKriteerin täyttyminen
Verenkierto, hengitysPotilaan pulssi, verenpaine on vakaa tunnin ajan ennen kotiutusta..
TajunnantasoPotilas tietää missä on. Potilas kykenee vastaanottamaan kotihoito-ohjausta.
KipuPotilaan kipu on hallinnassa ja hoidettavissa kotona otettavilla kipulääkkeillä
PahoinvointiPotilaalla ei ole pahoinvointia, joka ei ole hoidettavissa lääkkeillä.
Syöminen ja juominenPotilas pystyy juomaan ja mahdollisesti syömään.
LiikkuminenPotilas pystyy liikkumaan tuetta tai keppien avulla.
VirtsaaminenPotilaan tulisi virtsata ennen kotiinlähtöä.
Hakija ja seuralainenPotilaalla tulee olla hakija ja aikuinen seuranana seuraavaan aamuun. Mikäli potilas kotiutuu taksilla, kotona tulee olla aikuinen vastaanottamassa.
Hakija ja autolla ajo

Mikäli kotiudut leikkauspäivänä, hakijana voi olla aikuinen henkilö tai Kela-taksin kuljettaja. Lisäksi kotona pitää olla aikuinen henkilö vastaanottamassa. Vastaanottajan täytyy olla seuranasi yön yli ja kyetä ongelmatilanteissa ottamaan yhteyttä puhelimella hoitopaikkaan tai päivystykseen puolestasi. Hoitopaikasta saat todistuksen ja ohjeet Kela-taksia varten.

Et saa ajaa autoa lääkkeiden vaikutuksen vuoksi vuorokauteen leikkauksesta. Leikkauksen aikana saamasi lääkkeet vaikuttavat reaktionopeuteesi ja huomiokykyysi heikentävästi. Autolla ajo on turvallista vasta, kun leikkauksesta on kulunut riittävästi aikaa.

Kotiutuminen heräämöstä (HERKO)

Kotiutuminen heräämöstä tapahtuu 24 tunnin sisällä leikkauksesta joko suoraan heräämöstä tai päiväkirurgisen yksikön kautta.

Kotiuttamisessa noudatetaan päiväkirurgisen kotiutuksen kriteereitä (katso yllä Kotiutuminen päiväkirurgisena potilaana).

Kotiutuminen vuodeosastolta (VOS, LEIKO, LYHKI)

Leikkaus ja oma kuntosi määrittävät kotiutusajankohdan osastolta. Ennen kotiinlähtöä saat lääkereseptit, kotihoito-ohjeet sekä tarvittavat jälkitarkastusohjeet suullisesti ja kirjallisesti.

Ohjausta antavat sekä lääkäri että hoitajat. Tarvittaessa omaiset voivat osallistua ohjaustilanteeseen tai ohjeet kerrataan omaisten kanssa.

Sairaala huolehtii jatkohoitopaikan järjestämisestä ja jatkohoitoon kuljetukses​ta, mikäli et kotiudu suoraan sairaalasta.

 

Kyllä

Päivitetty  22.10.2021