Toipuminen leikkauksesta

Jotta toipuminen tapahtuisi suunnitellusti, perehdy ja noudata kotiuttavasta yksiköstä saamiasi sekä suullisia että kirjallisia ohjeita.

Sairausloma

Sairausloma on tarkoitettu toipumiseen. Sairausloman aikana ei tule harrastaa rasittavaa liikuntaa.

Sairausloman pituus määräytyy yksilöllisesti, toimenpiteen, potilaan ja hänen työnsä mukaan. Etukäteen annetut arviot sairausloman pituudesta ovat keskimääräisiä ja suuntaa antavia.

Ravitsemus ja lepo

Monipuolinen ravitsemus ja riittävä lepo auttavat haavan paranemisessa.

Monipuolinen ruoka sisältää valkuaisaineita (lihaa, kalaa tai kanaa), hiilihydraatteja (leipää, hedelmiä ja vihanneksia) sekä rasvoja. Vajaaravitsemus lisää tulehdusherkkyyttä, hidastaa haavojen paranemista ja vähentää lihasvoimaa.

Oikealla ruokavaliolla voidaan myös ehkäistä ummetusta. Kuitupitoinen ruokavalio lisää suolen sisältöä, sitoo suolessa vettä ja näin kuohkeuttaa ulostetta. Kuituja saa vihanneksista, viljasta, kasviksista, hedelmistä sekä marjoista.

Lue lisää :

Ummetus (Terveyskirjasto)

Levolla pyritään takaamaan haavan paraneminen. Kevyttä liikuntaa voi ja pitää harrastaa. Kevyen liikunnan, kuten rauhallisen liikkeellä olon, voi yleensä aloittaa leikkauksen jälkeisenä päivänä kivun sallimissa rajoissa. Noudata sairaalasta saamiasi ohjeita.

Haavaan kohdistuvaa rasitusta pitää välttää, kunnes haava on sulkeutunut. Usein kehotetaan välttämään äkillisiä liikkeitä, haavaan kohdistuvaa venytystä sekä raskaita nostoja. Rajoitukset määräytyvät haavan suuruuden ja sijainnin mukaan.

Kivunhoito

Kudosvaurio ja siitä johtuva tulehdusreaktio ja turvotus aiheuttavat leikkauksen jälkeisen kivun. Leikkauskipu on yleensä lyhytaikaista ja lievittyy kun haava paranee.

Kivunlievityksellä pyritään vähentämään kudosvaurion aiheuttamaa stressiä elimistössä, edistämään potilaan toipumista ja estämään kivun pitkittymistä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu kivunhoito edistää kuntoutumista. Noudata suunniteltua kivunhoitoa.

Lääkkeellisen kivunhoidon lisäksi, voit itse lievittää kipua kotona esimerkiksi kylmäpakkauksilla ja asentohoidoilla. Käden tai jalan kohoasento sydämentason yläpuolelle (pienikin kohoasento riittää) ja kylmähoito laskevat turvotusta ja vähentävät kipua. Vatsan alueen haavaa voi tukea yskiessä painamalla kevyesti vastaan tyynyllä tai käsillä. Lisäksi tyynyillä voidaan tukea selkää, nilkkoja ja käsiä.

Lue lisää kivusta ja sen hallinnasta:

Kipulääkitys leikkauksen jälkeen (Kivunhallintatalo)

Joillekin kipulääkkeistä aiheutuu ummetusta.

Lue lisää:

Ummetus (Terveyskirjasto)

Haavanhoito ja leikkausarpi

Haavanhoidon tavoitteena on turvata haavan luonnonmukainen paraneminen. Puhtaus on tärkeää haavan paranemiselle. Suihkutus on puhdistuksen perusta ja sen tavoitteena on poistaa epäpuhtaudet haavalta.

Haavan suihkutus

Suihkuun voi mennä vuorokauden kuluttua haavan ompelusta ellei ohjeessa ole toisin neuvottu (esimerkiksi ihonsiirteet). Sidokset poistetaan ennen suihkuun menoa ja haavaa suihkutetaan lämpimällä vedellä. Saippuaa tai desinfioivia aineita ei tule käyttää leikkaushaavalle. Haava kuivataan puhtaalla pyyhkeellä painelemalla. Haavaa on hyvä suihkuttaa päivittäin.

Haavaa ei tarvitse suojata ensimmäisen vuorokauden jälkeen, ellei siitä ole ohjeessa erikseen mainittu tai ellei se vuoda. Haavan reunojen kapea punoitus ja vähäinen kirkas tai kellertävä kudosnestevuoto ensimmäisinä päivinä kuuluvat normaaliin paranemiseen.

Saunaan, kylpyyn tai uimaan voit mennä kun ompeleet on poistettu ja/tai haava on sulkeutunut.

Ompeleiden poisto

Leikkaushaava voidaan sulkea poistettavilla ompeleilla, metallihakasilla tai sulavilla ompeleilla, joskus myös kudosliimalla. Ompeleiden poistoaika on yleensä 7-14 vuorokautta.

Ompeleiden tai hakasten poistoaika on merkitty kotihoito-ohjeeseen ja siihen tulee varata aika omalta terveysasemalta tai työterveyshuollosta. Ompeleet tai hakaset poistetaan joskus myös jälkitarkastuksen yhteydessä.

Ompeleiden tai hakasten poiston yhteydessä hoitaja tai lääkäri tarkistaa, että haava on parantunut toivotusti. Pitkittynyt haavaeritys voi olla merkki tulehduksesta ja altistaa syvemmälle infektiolle.

Ota mukaan ompeleiden poistoon sairaalasta saamasi Infektion seurantalomake, jotta mahdollinen tulehdus tulee leikkausyksikön tietoon. Tulehduksien esiintyvyyttä seurataan ja tehdään tarvittaessa muutoksia toimintaan infektioiden estämiseksi ja vähentämiseksi.

Hoida leikkausarpea

Taipumusta arven liikakasvuun ei usein tiedä ennen leikkausta tai haavansyntyä. Lähisuvussa esiintyvästä arpitaipumuksesta kannattaa mainita ennakkoon.

Leikkausarpea on hyvä hoitaa sairaalasta saatujen ohjeiden mukaan, heti kun se on mahdollista. Rasvaus arvenhoitona auttaa ihoa paranemaan ja vahvistumaan nopeammin, se pitää ihon joustavana, ehkäisee kireyden tunnetta ja vähentää pienten haavaumien syntymistä. Rasvaus voi auttaa myös häiritsevään kutinaan.

Rasvauksen yhteydessä arpialueita kannattaa hieroa rasvan imeyttämiseksi ja mahdollisten arpikiinnikkeiden syntymisen ennaltaehkäisemiseksi, sekä jo syntyneiden kiinnikkeiden irrottamiseksi.

Arpea voidaan hoitaa rasvausten lisäksi esimerkiksi erilaisilla arven hoitoon sopivilla teipeillä, geelillä tai hoitolevyillä.

Arpihoidoilla ei saada arpea näkymättömäksi. Niillä voidaan hillitä arven kasvua, nopeuttaa arven kypsymistä, saada arvesta joustavampi sekä vähentää mahdollista turvotusta, kipua, kutinaa ja kihelmöintiä.

Tarkempia ohjeita saat hoitavalta osastoltasi ja arpihoitoon erikoistuneelta toimintaterapeutilta, joka seuraa tarvittaessa arven kehitystä myös omalla vastaanotollaan leikkauksen jälkeen.

Liikunta ja apuvälineet

Leikkauspäivänä tulisi levätä mahdollisimman paljon. Leikkauksen jälkeen kevyen liikunnan voi aloittaa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Liikunta parantaa verenkiertoa, edistää toipumista ja ehkäisee laskimotukosten syntymistä.

Alaraajalaskimotukoksen oireita ovat turvotus, kipu sekä pinnallisten laskimoiden laajeneminen raajassa. Mikäli oireita on, hakeudu välittömästi hoitoon.

Lääkärin ja/tai fysioterapeutin antamia ohjeita ja rajoituksia on tärkeä noudattaa. Niiden avulla toipuminen etenee turvallisesti ja toivotusti.

Apuvälineiden tarve mietitään leikkauskohtaisesti ja yksilöllisen toimintakyvyn mukaan. Ohjeet apuvälineiden hankintaan annetaan ennen leikkausta. Apuvälineitä voivat olla esimerkiksi liikkumisen apuna käytettävät kyynärsauvat.

Leikkauksen kutsukirjeessä on mainittu erikseen, mikäli apuväline tulee ottaa mukaan sairaalaan leikkaukseen tullessa. 

Jälkitarkastus ja näytevastaukset

Jälkitarkastuksen tarve arvioidaan tapaus- ja leikkauskohtaisesti. Joissakin tapauksissa jälkitarkastuksen korvaa soittoaika lääkärille.

Lääkäri tarkastaa mahdolliset leikkauksessa otetut kudos- ja/tai muut näytevastaukset ja tiedottaa niistä sovitulla tavalla. Näytevastaukset ovat yleensä valmiita 1-4 viikon sisällä leikkauksesta.

Vastauksesta voidaan ilmoittaa tarvittaessa/ kirjeitse/ puhelimitse tai jälkitarkastuksessa, riippuen miten lääkärin kanssa on sovittu.

Ongelmatilanteissa potilaalla on aina mahdollisuus ottaa yhteyttä hoitavaan yksikköön.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  24.6.2019