Hyödynnä Leikkaukseen tulijan taloa potilastyössä

Olemme keränneet vinkkejä, joilla voit parhaiten hyödyntää taloamme työssäsi.

Ennen leikkausta

Leikkaukseen valmistautuminen alkaa jo kotona. Leikkauksen sujuvuuteen ja siitä toipumiseen voi vaikuttaa esimerkiksi hyvällä ravitsemuksella tai tupakoinnin lopettamisella.

Myös esimerkiksi Omakanta saattaa kaivata päivitystä tai potilas tarvita esikäyntiä lääkärin vastaanotolla.

Leikkaukseen tulijan talon Ennen leikkausta -osioon olemme koonneet listan asioista, joita potilas voi käydä läpi rauhassa joko yksin tai läheisen kanssa, heti kun tieto leikkauksesta on vahvistettu.

Miten vähennät elintavoillasi leikkaukseen liittyviä riskejä

Hyvä ravitsemus nopeuttaa sairauksista ja leikkauksesta toipumista sekä haavojen parantumista. Säännöllinen liikunta puolestaan antaa hyvää oloa, elämäniloa ja jaksamista arkeen. Liikunta edistää myös terveyttä ja parantaa kuntoa. Merkittävästi ylipainoisen maltillisesta laihduttamisesta on toipumisen kannalta etua.

Tupakointi suurentaa leikkauskomplikaatioiden ja laskimotukosten riskiä sekä hidastaa haavojen paranemista. Lisäksi nikotiini supistaa pieniä verisuonia ja vaurioittaa verisuonten pintaa. Tupakointi kannattaa lopettaa noin 4-8 viikkoa ennen leikkausta, mutta pidemmästä vieroitusajasta saa lisähyötyjä. Myös alkoholin käytön vähentämisellä sekä suun, hampaiden ja ihon hyvällä hoidolla on merkittäviä vaikutuksia tulehdusriskin ja leikkauksesta toipumisen kannalta. Sivuiltamme saa lisää vinkkejä elintapojen vaikutuksesta leikkauksesta toipumiseen.

Leikkauspäivänä

Leikkauspäivä tarkoittaa varsinaista toimenpidepäivää. Tässä osiossa kerrotaan leikkauspäivän kulusta hetki hetkeltä. Lisäksi sivulla on kuvaus erään potilaan leikkauspäivästä.

Leikkauksen jälkeen

Sairausloma on hyvä käyttää toipumiseen ja itsensä hoitamiseen. Kerromme ohjeita, milloin kannattaa hakeutua hoitoon, jos toipumisessa tapahtuu jotain yllättävää. Osio käsittelee leikkauksen jälkeistä kotiutumista ja toipumista.

Toipuminen leikkauksesta

Leikkauksesta toipuminen on prosessi, jota on hyvä pohtia hyvissä ajoin ennen leikkausta: mikä on riittävä määrä sairauslomaa? Minkälaisesta ruokavaliosta on apua toipumisessa, koska voi alkaa liikkumaan ja mistä saa mahdollisesti tarvittavia apuvälineitä kotiin? Tähän osioon olemme koonneet vinkkejä leikkauksesta toipuvalle ja hänen läheiselleen.

Leikkauksen jälkeiset komplikaatiot

Aina kaikki ei mene suunnitellusti. Hoitopaikkaan kannattaa ottaa yhteyttä herkästi, mikäli toipuminen ei etene toivotusti. Sivulla kerromme esimerkkejä tilanteista, jolloin kannattaa ottaa yhteyttä yksikköön, jossa leikkaus tapahtui.

Mistä saa apua leikkauksesta kotiutumisen jälkeen?

Kannattaa pohtia etukäteen, minkälainen apu on tarpeen päivittäisissä askareissa leikkauksen jälkeen. Mikäli potilaalla ei ole läheistä, hän voi ottaa selvää tarjolla olevista kotipalveluista. Kotiutumisen jälkeinen hoito on hyvä järjestää etukäteen, jotta saa avun ajoissa. Sivullamme on linkkejä ja vinkkejä, minkälaisissa tilanteissa apua on saatavilla.

 

Kyllä

Päivitetty  6.10.2020