Ajankohtainen

Suomalaistutkimus osoittaa paksusuolileikkauksen työlään ja potilaalle epämukavan valmistelun turhaksi

Julkaistu 5.9.2019 10.00

Aikakausilehti Lancetissa elokuussa 2019 julkaistu suomalaistutkimus osoittaa, ettei paksusuolen leikkauksen valmistelu vähennä infektioita tai muitakaan komplikaatioita. Näin ollen valmistelu voidaan jättää tekemättä.


Paksusuolen valmistelu leikkaukseen on potilaalle raskas toimenpide, jonka on ajateltu vähentävän muun muassa suolisauman pettämistä, haavatulehduksia sekä muita infektioita. Valmistelu on suosittua erityisesti Yhdysvalloissa.

Päätutkija, gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri, LT Laura Koskenvuo HUS:sta kumoaa väitteen:
– Uuden tutkimuksen valossa suolen valmistelusta ei ole mitään hyötyä, joten sitä ei kannata tehdä.

Uudenlainen tapa tutkia

Tutkimuksessa randomoitiin 400 suomalaista paksusuolileikkaukseen valmistautuvaa henkilöä kahteen ryhmään. Toisessa ryhmässä suoli valmisteltiin ennen leikkausta juotavalla tyhjennysaineella ja suun kautta otettavilla antibiooteilla. Toisessa ryhmässä valmistelua ei tehty laisinkaan. Noin kolme neljästä tutkimukseen osallistuneesta oli syöpäpotilaita.

Ryhmien väliltä ei löytynyt eroja missään tutkitussa asiassa.

– Eroja ei löytynyt leikkausalueen infektioissa, suolisauman pettämisissä, uusintaleikkauksissa, sairaalahoidon pituudessa, uusintakäynneissä, kuolleisuudessa eikä antibioottihoidon haittavaikutuksissa, Koskenvuo kertoo.

Tutkimuksen mukaan merkitystä ei ollut myöskään sillä, saivatko potilaat adjuvanttihoitoa.

Leikkaukseen valmistelu suosittua Yhdysvalloissa

Idea tutkimukseen tuli siitä, että vuosina 2013–2015 julkaistiin useita isoja amerikkalaisia retrospektiivisiä aineistoja, joiden mukaan paksusuolen valmistelu ennen leikkausta vähensi erilaisia komplikaatioita ja infektioita. Koskenvuo muistuttaa, että näissä tutkimuksissa oli valikoitu potilasaineisto ja niissä katsottiin tietoja takautuvasti.

Lisäksi on mahdollista, että kirurgit olivat valinneet suolen valmistelun esimerkiksi hyväkuntoisille potilaille, joille valmistelu voitiin tehdä huomattavasti helpommin vaikkapa kotona.

Ensimmäisen suomalaistutkimuksen tulokset merkittäviä

Suomalaistutkimus on ensimmäinen aiheesta julkaistu randomoitu prospektiivinen tutkimus, jossa toiselle ryhmälle tehtiin valmistelu ja toiselle ei. Aiheesta on käynnissä parhaillaan muitakin tutkimuksia mutta niiden tuloksia saadaan vielä odotella.

– Tarvitaan kuitenkin useampia randomoituja töitä, ennen kuin tulos on täysin varma, Koskenvuo muistuttaa.

Suomessa kirurgit eivät suosittele suolen valmistelua yhtä aktiivisesti kuin Yhdysvalloissa. Koskenvuo pitää linjaa järkevänä ja toivoo, että sillä pitäydytään jatkossakin.

Tutkimukseen osallistuivat Helsingin ja Oulun yliopistolliset sairaalat sekä Seinäjoen ja Keski-Suomen keskussairaalat.

 

Lähde: Potilaan lääkärilehti

Lancet on arvostettu brittiläinen lääketieteen aikakausilehti.