Ajankohtainen

Leikkauspotilaita kannustetaan tupakoinnin lopettamiseen

Julkaistu 6.5.2021 9.00

Tupakoinnin lopettamisella ennen leikkausarvioon tuloa, potilas varmistaa itselleen leikkaukseen pääsyn ilman turhaa viivytystä.

​​​

Tupakoinnin lopettamisella on merkittävä rooli leikkaukseen valmistautumisessa. Lopettamista suositellaan noin 4-8 viikkoa ennen leikkausta, mutta pidemmästä vieroitusajasta on lisähyötyä: yskä ja limannousu lievittyvät ja keuhkojen toiminta paranee merkittävästi 2-3 kuukaudessa lopettamisen jälkeen. Haju- ja makuaisti alkavat parantua jo muutamassa päivässä.

Leikkaukseen tulevien potilaiden tupakkatuotteiden käytön lopettaminen ennen leikkausta parantaa hoitotuloksia ja vähentää leikkauskomplikaatioita. Tupakoimattomilla potilailla on vähemmän infektioita, haavat paranevat paremmin ja toipuminen on nopeampaa kuin tupakoivilla, sillä tupakkatuotteiden käyttö heikentää haavan paranemista merkittävästi.

Tupakoimattomana leikkaukseen -omahoito-ohjelma

Terveyskylän Tupakoimattomana leikkaukseen -omahoito-ohjelman tavoitteena on kannustaa potilaita luopumaan tupakoinnista pysyvästi. Tavoitteen saavuttamiseksi tehdäänkin tiivistä yhteistyötä myös perusterveydenhuollon kanssa.

Jo ennen potilaan lähettämistä leikkausarvioon, perusterveydenhuollossa tarjotaan potilaalle työkaluja tupakoinnin lopettamiseen. Erikoissairaanhoidossa kirurgi punnitsee tarkasti ja yksilöllisesti, muodostaako potilaan tupakointi kohtuuttoman leikkausriskin.

– Kun tupakkatuotteiden käyttö lopetetaan pari kuukautta ennen leikkausta, saavutetaan paras hoitotulos, kertoo kirurgian ylilääkäri Susanna Sarkio Lohjan sairaalasta. – Tupakoinnin lopettaminen parantaa hoidon tuloksia, vähentää haavainfektioita 30–40 % ja kaikkia leikkauksiin liittyviä komplikaatioita jopa 40–60 %.

Terveyskylän Omapolulle kirjaudutaan vahvan tunnistautumisen kautta