Ajankohtainen

Leikkauksen jälkeistä kipua voidaan helpottaa toimenpidettä edeltävällä informaatiolla, kertoo tuore suomalaistutkimus

Julkaistu 27.11.2020 14.00

Jopa noin puolet leikkauspotilaista kokee merkittävää kipua leikkauksen jälkeen. Kivun voimakkuus riippuu paitsi leikkaustyypistä, myös potilaskohtaisista yksilöllisistä tekijöistä.

Helsingin yliopistossa lokakuussa 2020 julkaistun väitöskirjan yhtenä tavoitteena oli tutkia yksilöllisiä riskitekijöitä ja niiden vaikutusta koetun kivun voimakkuuteen leikkauspotilailla. Tutkimukseen osallistui 517 suomalaista leikkauspotilasta.

Yksilölliset tekijät ja riittämätön tieto avainasemassa

Aineiston perusteella näyttää siltä, että suunniteltuun kiireettömään leikkaukseen tulevilla potilailla nuorempi ikä, pitkäaikainen kipu, odotus kivun voimakkuudesta sekä kokemus riittämättömästä informaatiosta ennen leikkausta koskien kipua ja kivunhoitoa ovat yhteydessä leikkauksen jälkeiseen kipuun riippumatta leikkaustyypistä.

Riittämätön informaatio ennen leikkausta ja pelko kovasta leikkauksen jälkeisestä kivusta ennustavat siis korkeampaa kipukokemusta ja samalla kivun hitaampaa lievittymistä. Tämän huomioiminen ennen leikkausta voisi oleellisesti parantaa kivunhoidon onnistumista.

Saatavilla monenlaista kivunlievitystä

Leikkauksesta toipuvan potilaan kipua voidaan lievittää monin eri keinoin, heti sairaalassa ja myöhemmin kotona. Sivuiltamme löydät tietoa yleisistä lääkkeistä ja hoidoista, joita käytetään leikkauksen jälkeisen kivun hoitoon.

  • Kivunhallintatalon Kipu leikkauksen jälkeen -osiossa kerrotaan erilaisista leikkauksen jälkeisistä kivunlievitysmahdollisuuksista sekä kipukokemuksesta eri potilasryhmissä.
  • Leikkaukseen tulijalle -osiossa on kerrottu yksityiskohtaisesti leikkauspäivää edeltävistä tapahtumista, leikkauspäivän kulusta sekä toipumisesta ja kotiutumisesta. Sivustoon on hyvä tutustua omassa rauhassa kotona ja kerrata toimenpiteen kulkua vaikkapa läheisen kanssa.

Lähde: von Plato, Hanna: Postoperative pain: risk factors, predictive methods, and pain management in specific patient groups. Helsingin yliopisto 2020.