Yleistä lasten ja nuorten murtumista

Tavallisia syitä lasten ja nuorten murtumille ovat tapaturmat, kaatumiset ja putoamiset sekä erilaiset iskut ja vääntövammat.

Murtuman oireena ovat tyypillisesti paikallinen turvotus, kipu ja joskus ulospäin näkyvä virheasento. Lapsi yleensä varoo murtunutta raajaa: ei käytä esimerkiksi kättä leikkiessä tai kävellessä ontuu.

Lasten luusto on vielä kasvuvaiheessa, jonka vuoksi murtumien hoito poikkeaa aikuisten murtumien hoidosta ja edellyttää asiantuntemusta luuston kasvusta ja kehityksestä. Hoitomuoto valitaan nämä seikat huomioiden. Erityisesti hoidossa huomioidaan luiden kasvualueet ja se, ettei hoidolla häiritä luun normaalia kehitystä.

Terveen, kasvavan lapsen murtumien paranemiskyky on erinomainen ja murtumat luutuvat nopeasti verrattuna aikuisten murtumiin. Varsinaista luutumattomuutta esiintyy kasvuikäisillä erittäin harvoin. Lopullinen paranemisaika riippuu murtuman sijainnista sekä murtuman tyypistä ja murtuman aiheuttaneen voiman suuruudesta.

HUSin Uuden lastensairaalan murtumavastaanotolla on tehty ohjeita ja ohjevideoita lasten ja nuorten murtumien hoitoon. Noudata ensisijaisesti oman hoitopaikkasi ja lääkärisi antamia ohjeita.

 

Kyllä

Päivitetty  14.3.2022