Sydänsairaudet

Synnynnäiset sydänviat voidaan jakaa oikovirtausvikoihin, ahtaumavikoihin ja monimutkaisiin vikoihin.

Synnynnäisten sydänvikojen hoidon tekniikat kehittyvät jatkuvasti. Suomessa lasten vaikeimpien sydänvikojen toimenpiteet tehdään keskitetysti Helsingin Uudessa lastensairaalassa.

pic Tietoa sydänsairauksista

Valtaosa synnynnäisen sydänvian takia leikatuista tarvitsee seurantaa läpi elämän.

pic Tavallisimmat synnynnäiset sydänviat

Synnynnäisiä sydänvikoja on noin 1 %:lla vastasyntyneistä. Synnynnäiset sydänviat voidaan jakaa oikovirtausvikoihin, ahtaumavikoihin ja syanoottisiin sydänvikoihin.

pic Lasten rytmihäiriöt

Pääsääntöisesti lapsilla ja nuorilla esiintyvät rytmihäiriöt ovat hyvänlaatuisia, eivätkä tarvitse seurantaa tai toimenpiteitä.

pic Sydänsairauksien oireet

Hengitys voi olla normaalia tiheämpää ja työläämpää. Toinen tavallinen oire on normaalia suurempi hikoilu.

pic Tutkimuslöydökset

Moniin sydänvikoihin liittyy sydämen sivuääni tai muuten poikkeava kuuntelulöydös. Osa sydänlöydöksistä on harmittomia, eivätkä ne tarvitse hoitoa tai seurantaa.

pic Tutkimukset ja toimenpiteet

Tavallisimpia tutkimuksia ovat sydämen kuuntelu, EKG, keuhkokuva, verenpainemittaus ja sydämen ultraäänitutkimus.

pic Hoito

Kerro lapsellesi, miksi sairaalaan täytyy mennä ja mitä hänelle siellä tapahtuu.

pic Itsehoito

Saat sairaalasta selkeät ohjeet lapsen hoitamiseen erilaisten tutkimusten ja toimenpiteiden jälkeen.rokotukset.

pic Endokardiitti eli sydämen sisäkalvon tulehdus

Tiettyihin sydänsairauksiin liittyy suurentunut endokardiitin vaara, jolloin ennaltaehkäisynä käytetään antibioottia.

pic Rokotukset

Sydänlapsille on tärkeää antaa kaikki rokotusohjelman mukaiset rokotukset ajallaan.

pic Sosiaaliturva

Sydänosaston sosiaalityöntekijä auttaa yksilöllisesti sosiaaliturvaan ja – palveluihin liittyvissä asioissa.

Lastentalo; tahdistimet; sydän; endokardiittiprofylaksia; Synnynnäiset sydänsairaudet; Sydänsairaudet