Sairaalassa

Syöpähoitojen aikana lapsi voi olla kotona. Tällöinkin sairaalaan tehdään kuitenkin lyhyitä käyntejä erilaisten tutkimusten, toimenpiteiden ja vastaanottokäyntien takia.

Kotijakson aikana on myös sairaalassa käyntejä, jotka eivät vaadi yöpymistä. Tämän kaltaisia käyntejä ovat esimerkiksi verinäytteiden otto, katetrin huuhtelu, lääke- ja veritiputukset sekä erilaiset tutkimukset.

Sairaalassa käynnit suunnitellaan etukäteen ja niihin on aina vastaanottoaika.

Sairaanhoitajan vastaanotto

Sairaanhoitajan vastaanotolla käynnit koostuvat verinäytteiden otosta, katetrin/portin huuhtelusta, kasvutekijän annosta ja lääkehoidosta.

Jokaisen käynnin yhteydessä ei ole lääkärin vastaanottoa vaan tapaat hoitajan, jonka kanssa voit keskustella lapseen liittyvistä asioista.

Kotisairaanhoito

Lasten kotisairaala on lääkärijohtoista erikoissairaanhoitoa lapsen kotona. Toiminnan laajuus vaihtelee sairaaloittain.

Toiminta perustuu perheen vapaaehtoisuuteen. Kotisairaalahoito edellyttää vanhemman tai muun täysi-ikäisen lapselle tutun aikuisen kotona oloa, vanhemmat vastaavat lapsen päivittäisestä hoidosta ja huolenpidosta myös kotisairaalahoidon aikana.

Sairaanhoitaja käy kotona tekemässä tekemässä tietyt hoitotoimenpiteet ja tarvittaessa sairaanhoitaja konsultoi lääkäriä.

Lääkärin vastaanotto

Lääkärin vastaanottokäynnit suunnitellaan etukäteen ja niihin varataan aina vastaanottoaika. Lääkärin vastaanotolla tulee olla lapsi mukana

Lääkärin vastaanotolle tullaan kuuntelemaan tutkimusten vastauksia, keskustelemaan uuden hoitovaiheen aloituksesta, hoidossa tapahtuvista muutoksista jne.

Vastaanotolla lääkäri tutkii lapsen ja lääkärin kanssaan voi puhua mieltä askarruttavista asioista.

Päiväsairaala

Päiväsairaalakäynnillä hoidetaan muun muassa erilaiset lääkeinfuusiot, hammas- ja korvatoimenpiteet, nukutusta vaativat MRI- ja TT-tutkimukset, jotkin sytostaatti-infuusiot, punasolutankkaukset ja erilaiset aineenvaihdunnan tutkimukset sekä elinsiirtopotilaiden vuosikontrollit.

Päiväsairaalaan mennään myös ajanvarauksella ja päivän aikana tavataan yleensä useita hoitotiimin jäseniä. Jokaisen päiväsairaalakäynnin yhteydessä ei kuitenkaan tapaa lääkäriä, mutta hoitajan kanssa voit keskustella lapseen liittyvistä asioista.

Nukutustoimenpiteeseen tuleminen

Kotoa nukutustoimenpiteeseen tulevia potilaita hoidetaan päiväsairaalassa sekä osastolla. Päiväsairaalassa tehdään vain pientoimenpiteitä, joiden jälkeen potilaan on mahdollista kotiutua samana päivänä. Tällaisia toimenpiteitä ovat luuydinpunktiot (LYP), lumbaalipunktiot (likvor), intratekaalilääkitysten (it-lääke) annot ja tunneloitujen keskuslaskimokatetrien/porttien poistot.

Lisäksi lapsia nukutetaan tarvittaessa sädehoitoja sekä erilaisia kuvantamistutkimuksia varten. Nukutuksessa tehtävistä kuvantamistutkimuksista yleisimpiä ovat magneettikuvaustutkimukset (MRI), tietokonetomografiakuvaukset (TT) ja Isotooppi- eli gammakamerakuvaukset (mm. luustokartta ja MIBG-kuvaus).

Nukutustoimenpiteen jälkeen kotiuduttaessa potilaalla tulee olla saattaja ja sen lisäksi toinen henkilö, joka ajaa autoa.

Ravinnotta olo

Ennen nukutusta lapsen tulee olla ravinnotta eli syömättä 6 tuntia ja juomatta 2 tuntia, ellei anestesialääkäri toisin määrää.

Sallittuja juomia 2 tuntia ennen nukutusta ovat kohtuudella otetut (max 2 dl) kirkkaat nesteet eli laimeat mehut ja vesi. Ruokien, maidon ja tuoremehujen jälkeen vaaditaan vähintään 6 tunnin ravinnotta olo.

Tämän tarkoituksena on ehkäistä aspiraatioriskiä eli sitä, että lapsi ei oksenna nukutuksen aikana vatsansisältöä keuhkoihin. Jos potilaalla on säännöllinen lääkitys, on aamulääkkeiden otosta hyvä neuvotella etukäteen henkilökunnan kanssa.

Puudutevoiteen käyttö

Puudutevoidetta käytetään lapsilla vähentämään kanyylin pistämiseen ja paikallisen toimenpiteen suorittamiseen liittyvää kipua.

Puudutevoidetta tai puudutelaastari laitetaan kanyylin laittoa varten kämmenselkiin ja kyynärtaipeisiin tai muihin paikkoihin, joissa potilaalla on suonia näkyvissä (esim. ranteen sisäpuoli). Lumbaalipunktiota varten puudutevoidetta laitetaan alaselälle lannenikamien kohdalle ja tunneloidun keskuslaskimokatetrin poiston yhteydessä katetrin juureen.

Puudutevoiteita (esimerkiksi Emla®, Tapin®, Ametop®) voi ostaa apteekista yleensä ilman reseptiä. Puudutusvoidetta tulisi laittaa pistoskohtiin, mielellään molempiin kädenselkiin (tarvittaessa myös kyynärtaipeeseen) vähintään noin 1 tunti ennen toimenpidettä. Jos matka sairaalaan kestää enemmän kuin 2 tuntia, poistetaan voide matkan aikana. Puudutus kestää voiteen poistamisen jälkeen useamman tunnin.

Puudutevoiteita on saatavilla eri merkkisiä, eivätkä kaikki välttämättä sovi kaikille. Toiset voiteet saattavat aiheuttaa paikallisia allergisia ihoreaktioita. Mikäli näin käy, siirrytään käyttämään toista valmistetta ja asiasta keskustellaan hoitavan tahon kanssa.

Puudutevoiteiden pakkauksissa on hyvät käyttöohjeet kyseiselle valmisteelle.

Edellinen sivuSeuraava sivu

syöpä; Lapset; kotihoito; syöpähoito; Lastentalo

Kyllä

Päivitetty  15.8.2018