Päivystykseen ja hoitojaksolle tuleminen

Pääsääntöisesti sairaalaan tulo tapahtuu ennalta sovittuna ajankohtana, mutta esimerkiksi korkea kuume on syy lähteä päivystykseen.

Päivystys

Päivystyspotilaita (yllättävän ongelman ilmaantuessa) otetaan tarvittaessa osastolle päivystyspoliklinikan kautta ympäri vuorokauden. Jos lapsi sairastuu kotona esimerkiksi korkeaan kuumeeseen, lähtö sairaalaan on edessä.

Ensimmäisenä soita päivystävälle sairaanhoitajalle ja kerro lapsen voinnista ja oireista. Hoitaja antaa ohjeet puhelimessa ja neuvoo mitä tulee tehdä.

Päivystyspoliklinikan hoitajat ja lääkäri hoitavat ja tutkivat lapsen. Päivystyspoliklinikalla ohjelmoidaan laboratoriokokeet sekä aloitetaan tarvittavat neste- ja lääkehoidot. He konsultoivat tilanteen mukaan syöpä- ja veritauteihin erikoistunutta lääkäriä.

Lapsi siirretään osastohoitoon, jos tarve niin vaatii. Päivystykseen tuleminen vaatii kärsivällisyyttä ja se vie usein aikaa.

Hoitojakso

Osastolla tapahtuvat hoitojaksot (sytostaattihoidot) ovat aina etukäteen suunniteltuja ajanjaksoja.

Hoito toteutetaan omalla tutulla osastolla. Osastolle tulevat potilaat ilmoittautuvat osastonsihteerille/ilmoittautumistiskillä.

Edellinen sivuOsion aloitussivulle

hoitojaksot; syöpä; Lapset; Päivystys; Lastentalo

Kyllä

Päivitetty  5.12.2017