Biopankkitoiminta ja tutkimushankkeet

Biopankilla tarkoitetaan organisaatiota, joka kerää biologista näyteaineistoa ja kliinisiä tietoja järjestelmällisesti tutkimuskäyttöä varten.

Erona tavanomaiseen tutkimusprojektiin on se, että biopankki pyrki keräämään näytteitä ja tietoja laajasti kaikista potilaista, eikä vain tarkkaan määritellystä potilasjoukosta. Biopankit luovuttavat näytteitä ja tietoja kriteerit täyttäville tutkimushankkeille omien sääntöjensä ja biopankkeja koskevan lainsäädännön puitteissa.

Biopankit jakavat näytteitä ja tietoa potilaista vain muodossa, josta potilasta ei voi tunnistaa.

Biopankkitoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää suostumusta vanhemmilta/huoltajilta ja/tai potilaalta potilaan iästä riippuen. Biopankit esitellään hoidon alkuvaiheessa ja suostumusta osallistumiselle tiedustellaan.

Lue lisää valtakunnallisesta biopankkitoiminnasta: Biopankkien esittely (Suomen Biopankit)

Biopankkien lisäksi lasten syöpäsairauksista on jatkuvasti meneillään useita tutkimushankkeita, joiden vuoksi kerätään tutkimuksellisia näytteitä. Tutkimushankkeista tiedotetaan kohderyhmään kuuluville potilaille sekä heidän vanhemmilleen. Tieteellisiin tutkimushankkeisiin osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja edellyttää aina suostumusta potilaalta ja/tai hänen vanhemmiltaan.

Lapsuusiän syöpähoidon tulokset ovat parantuneet merkittävästi viimeksi kuluneiden neljän–viiden vuosikymmenen aikana niin, että nykyisin pahanlaatuisesta sairaudestaan pysyvästi paranee jo yli 85 % potilaista. Tämä suotuisa kehitys on kokonaisuudessaan pohjautunut tavoitehakuiseen tutkimustyöhön sekä laajaan, kansainväliseen yhteistyöhön. Siksi lapsuusiän syöpätauteja hoidetaankin nykyisin kaikissa teollistuneissa maissa lähes yksinomaan osana laajoja, kansainvälisiä hoito- ja tutkimusohjelmia.

Edellinen sivuOsion aloitussivulle

Lastentalo; Lapset; biopankit

Kyllä

Päivitetty  31.10.2017