Sosiaaliturva ja potilasjärjestöt

Lapsen pitkäaikainen sairaus saattaa heikentää perheen taloutta, kun ylimääräisiä kustannuksia tulee yllättäen maksettaviksi. Samaan aikaan perheen tulot usein vähenevät, toisen vanhemman jäädessä kotiin hoitamaan lasta.

Lainsäädäntömme tur­vaa jossakin määrin perheen toimeentuloa lapsen syöpäsairauden aikana. Suomessa toimii useita potilasjärjestöjä, jotka järjestävät perhettä tukevaa toimintaa ja avustavat tarvittaessa syöpäsairaan lapsen perhettä myös taloudellisesti.

pic Tietoa sosiaaliturvasta

Lainsäädäntömme tur­vaa jossakin määrin perheen toimeentuloa lapsen syöpäsairauden aikana.

pic Sosiaalitoimen palvelut lapsiperheille

Lapsiperheillä on oikeus kotipalveluun. Kotipalvelua voi kysyä oman kunnan kotipalveluohjaajilta.

pic Potilasjärjestöt

Suomessa toimii useita potilasjärjestöjä. Sylva ry on Suomen syöpäsairaiden lasten ja nuorten etujärjestö.

toimeentulo; syöpä; Lapset; Lastentalo