Muut keinot ravitsemuksen turvaamiseen

Letkuravitsemus toteutetaan nenämahaletkun tai ravitsemusavanteen kautta. Myös parenteraalista eli suonensisäistä ravitsemusta voidaan käyttää, kun ruokailu muutoin on hankalaa tai mahdotonta.

Letkuravitsemus on hyvä vaihtoehto ravinnonsaannin turvaamiseksi, silloin kun lapsi ei jaksa tai pysty syömään riittävästi. Vaikka ruokaa annetaan letkun kautta, se ei estä normaalia syömistä ja lapsi voi syödä ruokahalunsa mukaisesti. Letkuravitsemusta voidaan käyttää syömisen apuna lyhyt- tai pitkäaikaisesti.

Letkuravintoa annetaan joko ohuella nenän kautta mahalaukkuun viedyllä letkulla (nenä-mahaletku) tai suoraan vatsanpeitteiden läpi mahalaukkuun viedyllä ravitsemusavanteella (PEG). Lapselle valitaan sopiva letkuravintovalmiste ja suunnitellaan valmisteen annostelu yksilöllisen tarpeen mukaan. Lasten letkuravintovalmisteet sisältävät kaikkia lapsen tarvitsemia ravintoaineita sopivassa suhteessa.

Parenteraalisella ravitsemuksella tarkoitetaan suonensisäistä ravitsemusta. Sitä käytetään joko tavanomaisen syömisen tai letkuravitsemuksen rinnalla täydentämään ravinnonsaantia tai ainoana ravintona. Parenteraalinen ravitsemus on kuitenkin lähes aina tilapäistä. Lapsen omaa syömistä tuetaan hoitojen aikana aina, kun se on mahdollista. Pienetkin syödyt ruokamäärät ovat lapselle eduksi.

Suoneen voidaan antaa kaikki tarvittavat ravintoaineet. Ravitsemus saadaan annosteltua tasaisesti ympäri vuorokauden. Kun lapsen ruokamäärät lisääntyvät, voidaan suonensisäisessä ravitsemuksessa pitää taukoja tai antaa parenteraalista ravitsemusta esimerkiksi öisin.

Edellinen sivuSeuraava sivu

Lastentalo; Lapset; syöpä

Kyllä

Päivitetty  2.11.2017