Leikki ja tutkimuksiin valmistaminen

Leikkiminen on lapsen perusoikeus ja se kuuluu tärkeänä osana lapsen elämään. Iänmukaisen kasvun ja kehityksen tukeminen on tärkeää myös sairaalassa ollessa.

​Leikin kautta lapsi tutustuu uusiin asioihin, itseensä ja maailmaan. Leikin avulla voi tuoda esille mieltä askarruttavia vaikeitakin asioita sekä ilmaista tunteitaan. Sairaalaan joutuminen ja sairastuminen eivät poista lapsen tarvetta leikkiä. Sairaalassa leikkiminen on paitsi viihdyttävää, samalla myös kehittävää, terapeuttista sekä kuntouttavaa.

Vakava sairastuminen voi vaikuttaa lapsen itsetuntoon. Huonommuuden tunteita voidaan estää ja lievittää tarjoamalla lapselle onnistumisen kokemuksia. Tämän vuoksi esimerkiksi lapselle tutut leikit ja niiden leikkiminen ovat tärkeitä.

Syöpä on sairautena vaikeasti ymmärrettävissä oleva asia. Lisäksi syöpähoidot saattavat väliaikaisesti vaikuttaa lapsen ulkonäköön, esimerkiksi, kun hiukset lähtevät hoitojen sivuvaikutuksena. Leikin avulla voidaan auttaa lasta sopeutumaan tähän ulkonäön muutokseen. Ahdistavia tunteita ja pelkoja voi ilmaista esimerkiksi maalaamisen, piirtämisen, laulamisen tai leikkimisen avulla.

Leikin avulla lapsi pyrkii ymmärtämään ja hyväksymään sairautensa ja sen hoidon sekä koti-ikävän ja eron vanhemmistaan ja sisaruksistaan.

Sairaalassa toimii lastenohjaajia ja lastentarhanopettajia, jotka tukevat lasta ja perhettä iänmukaisessa kasvussa ja kehityksessä sairaus huomioon ottaen.

Sairaalassa olon ja tutkimusten aikana sekä niiden jälkeen

Lyhyenkin sairaalahoidon jälkeen voit huomata muutoksia lapsesi käyttäytymisessä. Hän saattaa olla kiukkuinen, kaivata enemmän seuraasi ja olla riippuvaisempi sinusta.

Sairaalakokemuksien muisteleminen keskustelemalla ja leikkimällä auttaa lastasi. Erilaiset roolileikit, kuten sairaalaleikki, voi toimia hyvänä apuvälineenä asioiden käsittelyssä sekä läpikäymisessä.
Vanhempien osallistuminen lapsen leikkeihin sairaalassa saattaa helpottaa myös heidän omaa ahdistustaan.

Sisarusten mahdollisia pelkoja, syyllisyydentunteita ja mustasukkaisuutta vähentää usein se, että hekin saavat osallistua sairaalan leikkitoimintaan.

​​ ​​
leikki; syöpä; Lapset; Lastentalo

Kyllä

Päivitetty  5.12.2017