Afereesihoito

Afereesilla tarkoitetaan toimenpidettä, jossa verestä erotetaan soluja tai plasmaa ja muut veren osat palautetaan potilaaseen.

​​Erilaisia afereesitoimenpiteitä tehdään Helsingissä HUSin Uudessa lastensairaalassa. Muista yliopistosairaaloista voidaan lähettää potilaita saamaan hoitoa Uuteen lastensairaalaan, mikäli hoidosta arvellaan olevan hyötyä potilaalle.

Toimenpiteet tehdään erikoisvalmisteisilla laitteilla, jotka erottelevat veren osat sentrifugoimalla veren ja imemällä ominaispainon mukaan kerrostuneesta verestä halutun kerroksen erilleen. Jäljelle jääneet osat potilaan verestä palautetaan takaisin potilaaseen ja tarvittaessa siihen voidaan lisätä nestettä (yleensä fysiologista suolaliuosta, albumiinia tai plasmaa) tai palauttaa verestä poistettuja veren osia (esim. punasoluja tai valkuaisaineita).

Afereesit tapahtuvat täysin steriilisti koneiden sisällä. Potilas tarvitsee toimenpidettä varten hyvin toimivan suoniyhteyden. Useimmiten asennetaan kaksi suonikanyylia, yksi veren ottamiseksi laitteen käsittelyyn ja toinen käsitellyn veren palauttamista varten. Lapset tarvitsevat toimenpidettä varten yleensä pysyvän tai väliaikaisen keskuslaskimokatetrin mutta isokokoisille lapsille ja nuorille toimenpide onnistuu usein suonikanyylien kautta, kunhan ne ovat riittävän kookkaat ja suurissa suonissa.

Afeereseja tehdään mm. plasman (plasmafereesi), valkosolujen (leukafereesi) ja punasolujen (erytrafereesi) erottelemiseksi verestä.

Plasmafereesi

Plasmafereesin tavoitteena on yleensä haitallisten vasta-aineiden poistaminen verestä, esim. autoimmuunisairauksia hoidettaessa. Koska vasta-aineet ovat veren plasmassa, potilaan plasman poistaminen poistaa myös haitalliset vasta-aineet. Usein plasmafereesin yhteydessä potilaalle palautetaan veren plasman komponentteja, kuten albumiinia tai hyytymistekijöitä, jotta elimistön tasapaino ei järkkyisi poistetun plasman vuoksi. Plasmafereesi voidaan tehdä myös suodattamalla, jolloin käytetään dialyysilaittetta.

Leukafereesi

Leukafereesilla yksikössämme kerätään potilaan tai kantasolusiirteen luovuttajan soluja. Kerättyjä valkosoluja käytetään kantasolusiirteenä ja sellaisenaan tai käsiteltynä muissa soluterapiatarkoituksissa.

Potilaan verestä voidaan leukafereesilla kerätä luuytimen kantasoluja, jotka saadaan siirtymään luuytimestä verenkiertoon antamalla potilaalle valkosolukasvutekijää pistoksina. Valkosolukasvutekijä on esimerkiksi infektioiden aikana luontaisesti erittyvä aine, joka kiihdyttää valkosolujen tuotantoa ja niiden siirtymistä verenkiertoon. Kerätyt solut voidaan pakastaa ja palauttaa samalle potilaalle intensiivisen sytostaattihoidon jälkeen (ns. jättisytostaattihoito) nopeuttamaan luuytimen toipumista. Vieraalta luovuttajalta leukafereesilla kerättyjä hematopoieettisia kantasoluja voidaan käyttää myös allogeenisen luuytimen kantasolusiirron tekemiseen.

Joissain tapauksissa kantasolusiirteen luovuttajalta halutaan myöhemmin kerätä veren imusoluja (lymfosyyttejä) leukafereesilla. Tällöin leukafereesi tehdään ilman edeltävää valkokasvutekijähoitoa, koska imusoluja kiertää veressä luontaisestikin riittävästi. Imusoluja voidaan antaa luuytimen kantasolusiirron saaneelle potilaalle esim. kantasolusiirron jälkeen uhkaavan siirteen hylkiytymisen tai leukemian uusiutumisen hoidoksi.

Leukemiaa tai lymfoomaa sairastavilta potilailta voidaan kerätä leukafereesilla imusoluja ns. CART (Chimeric Antigen Receptor T cells) -hoitoa varten. Tässä hoitomuodossa potilaan omia imusoluja muokataan laboratoriossa geeniteknologian keinoin siten, että ne muuttuvat syöpäsoluja tehokkaasti tunnistaviksi ja tappaviksi. Myös CART-soluhoitoa toteutetaan vain HUSin Uudessa lastensairaalassa.

Lue lisää

Kehonulkoinen fotofereesi (ECP, ExtraCorporeal Photopheresis)

ECP-hoidossa valkosolut ensin altistetaan valolle herkistävälle lääkeaineelle ja sitten ne kerätään leukafereesilla ja niille annetaan ultraviolettivaloa ennen palauttamista potilaaseen. Tämä käsittely vaimentaa immuunireaktiota potilaan kehossa ja siksi se on tehokas hoito eräisiin autoimmuunisairauksiin. Uudessa lastensairaalassa fotofereesia käytetään pääosin allogeenisen luuytimen kantasolusiirron haittavaikutuksena esiintyvän käänteishyljinnän hoitoon.

Lue lisää

Kantasolusiirrot

Erytrasytafereesi ja punasolujen vaihtohoito

Punasolujen vaihtohoito on tehokas keino punasolusairauksien, kuten sirppisolusairauden ja vakavan talassemian, hoitoon. Ensin punasoluja poistetaan potilaan verestä afereesilla ja sitten poistetut punasolut korvataan terveiden luovuttajien punasoluilla. Tällä tavoin merkittävä osa potilaan sairaista punasoluista saadaan korvattua terveillä nopeasti ja turvallisesti. Punasolujen vaihtohoidolla sirppisolusairautta poteva potilas saadaan käytännössä oireettomaksi, mutta hoito on uusittava säännöllisesti noin 4–6 viikon välein vaikutuksen ylläpitämiseksi. Toistuvat punasolusiirrot useiden eri luovuttajien punasoluilla aiheuttavat riskin vieraita punasoluja hylkivien vasta-aineiden muodostumiseen. Lisäksi sopivien punasolujen luovuttajien löytäminen afrikkalaistaustaisille potilaille voi olla vaikeaa. Siksi sitä käytetään lähinnä punasolusairauksien hankalien komplikaatioiden hoidossa tai kun potilasta halutaan valmistella riskialttiiseen toimenpiteeseen, kuten esim. allogeeniseen luuytimen kantasolusiirtoon.

Erytrasytafeeresilla voidaan poistaa myös ylimääräisiä punasoluja (ja niiden mukana rautaa), jos potilaalla on sairaus, jossa hemoglobiini nousee liian korkeaksi tai merkittävä rautakertymä.

Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Kyllä

Päivitetty  17.9.2019