Verituotteet

Syöpään sairastuneen lapsen veriarvot laskevat syöpäsairauden sekä solunsalpaaja- ja sädehoidon johdosta. Veriarvojen laskiessa annetaan tukihoitona punasolu- ja trombosyyttisiirtoja eli ”tankkaus”.

​Hemoglobiini- ja trombosyyttiarvoille on potilaskohtaisesti sovittu rajat, joiden alittumisen jälkeen potilaalle annetaan verensiirto veriarvojen korjaamiseksi.

Osalle lapsipotilaille verituotteet annetaan sädetettyinä. Sädetys estää lymfosyyttien aktivoitumista ja jakautumista sekä ehkäisee harvinaista, verituotteista johtuvaa käänteishyljintää. Joskus tarpeen on käyttää myös muita verituotteita, kuten jääplasmaa, albumiinia tai hyytymistekijävalmisteita.

Verituotteet ovat Suomessa hyvin tutkittuja ja turvallisia käyttää.

Punasolut

Punasolujen tehtävä on kuljettaa happea keuhkoista kudoksiin, kuten aivoihin ja lihaksiin. Punasolujen antaminen usein myös parantaa potilaan yleistilaa.

Punasolut ovat tumattomia, keskeltä litteitä ja reunoilta pulleita. Verelle ominainen tummanpunainen väri on peräisin punasolujen sisältämästä hemoglobiinista. Matala hemoglobiini väsyttää ja rasittaa verenkiertoa, mutta punasolujen antamisen jälkeen potilas usein jaksaa taas paremmin.

Sädehoidon aikana hemoglobiinipitoisuutta pidetään korkeampana kuin muun syöpähoidon aikana, jotta sädehoidon teho olisi mahdollisimman hyvä.

Trombosyytit

Trombosyyttien eli verihiutaleiden tehtävänä on auttaa elimistöä verenvuotojen tyrehdyttämisessä.

Trombosyytit eli verihiutaleet ovat punasoluja pienempiä, kiekkomaisia tumattomia soluja. Varsinkin trombosyyttien antoon liittyen osalla potilaista esiintyy allergisia reaktioita, kuten nokkosihottumaa.

Jääplasma

Plasma on nestettä, joka koostuu pääasiassa vedestä. Plasman tehtävänä on säädellä kehon neste- ja lämpötasapainoa, kuljettaa ravintoaineita kudoksiin sekä kuona-aineita maksaan ja munuaisiin poistettaviksi.

Lisäksi plasma sisältää useita tärkeitä ainesosia kuten albumiinia, vasta-aineita eli immunoglobuliineja, veren hyytymiseen vaikuttavia aineita sekä muita valkuaisaineita.

Infektiohoidon yhteydessä potilaalle annetaan tarvittaessa plasmaa ja sitä käytetään myös hyytymistekijöiden puutoksen korjaamiseksi.

Lastentalo; Lapset; verituotteet; syöpä

Kyllä

Päivitetty  31.10.2017