Suonensisäinen kanyyli

Ennen diagnoosin varmistumista ja silloin, kun lapsella ei vielä ole asennettu tunneloitua keskuslaskimokatetria tai tunneloitua keskuslaskimoporttia, käytetään suoniyhteytenä kanyylia.

Kanyyli on lyhyt ja ontto muoviputki, joka asetetaan neulan avulla potilaan verisuoneen, tavallisimmin laskimoon.

Kanylointi on yksinkertaisin tapa avata suoniyhteys suonensisäisesti annettavaa lääke- ja nestehoitoa varten. Tavallisimmin kanyyli laitetaan kämmenselkään tai kyynärvarteen. Vauvoilla saatetaan käyttää myös pään suonia. Joissakin kuvantamistutkimuksissa, kuten tietokonekuvauksessa, vaaditaan varjoaineen antoa varten kanyyli, vaikka potilaalla olisikin tunneloitu keskuslaskimokatetri tai -portti.

Kanyyli voi infektioriskin vuoksi olla samassa paikassa enintään muutaman vuorokauden. Kanyylia ei saa kastella ja sitä tulee varoa, jotta se ei pääse irtoamaan.

Edellinen sivuSeuraava sivu

Lastentalo; Lapset; kanyyli; syöpä

Kyllä

Päivitetty  31.10.2017