Infektiot

​Syövän hoidossa käytettävät lääkkeet vähentävät veren kaiken tyyppisiä valkosoluja ja sen johdosta lapsen oma vastustuskyky heikkenee sekä infektioriski kasvaa.

Suurin osa lapselle tulevista infektioista on oman elimistön normaalin bakteeriston aiheuttamia. Infektiot voivat olla bakteerien, virusten tai sienten aiheuttamia.

Infektioita pyritään ehkäisemään esimerkiksi hyvällä käsihygienialla. Hyvällä perushoidolla on myös suuri merkitys: huonossa kunnossa oleva suu tai iho on aina reitti infektiolle.

Koko syöpähoidon ajan lapsi syö suun kautta otettavaa ennaltaehkäisevää antibioottia pneumocystis-sienen aiheuttamien keuhkoinfektioiden ehkäisemiseksi. Kuitenkin jokainen lapsi sairastaa todennäköisesti syöpähoitojen aikana yhden tai useamman kuumeisen infektion, joita kutsutaan sepsikseksi eli yleisinfektioksi.

Sepsiksen aikana potilaan veressä kasvaa bakteereja, josta ne sitten leviävät verenkierron välityksellä muualle elimistöön. Verestä otetussa viljelyssä bakteerit kuitenkin kasvavat vain osalla potilaista. Mitä rankempi solunsalpaajahoito lapsella on, sitä todennäköisemmin hän sairastuu sepsikseen solutason ollessa matalalla.

Bakteeri-infektioiden merkitys on tehostuneiden hoitojen myötä lisääntynyt. Altistavia tekijöitä ovat muun muassa lisääntynyt keskuslaskimokatetrin käyttö, pitkittynyt neutropenia eli neutrofiilivalkosolujen puutos, limakalvovauriot ja suonensisäinen ravitsemus. Bakteeri-infektioita hoidetaan aina suonensisäisellä antibioottilääkityksellä.

Sieni-infektioille altistavat kauan jatkuva neutropenia eli neutrofiilien puutos, vahvojen kortisonivalmisteiden käyttö ja pitkällinen antibioottilääkitys. Sieni-infektioiden hoito on yleensä pitkäkestoista.Useat tavalliset virukset voivat aiheuttaa vaikeitakin infektioita syöpää sairastavalle lapselle. Tällaisia ovat esimerkiksi RS-, influenssa A-, adeno- ja rotavirukset. Joidenkin näiden virusten hoitoon on saatavana hyvä lääkitys.

​Vanhempien on hyvä reagoida lapsen kuumeeseen ja kipuun välittömästi. Osastolle on soitettava, kun kuume kipuaa yli 38 asteen, erityisesti silloin kun lapsen valkosolut ovat matalat. Kuume saattaa olla ainoa merkki vakavasta tulehduksesta. Tällöin lapsi joudutaan useimmiten ottamaan sairaalahoitoon ja aloittamaan suonensisäinen antibioottihoito.

Sepsiksen eli yleisinfektion ensioireita ovat vilunväristykset, väsymys, vetämätön olo, ihon värin muuttuminen vaalean harmahtavaksi ja kuume. Lisäksi saattaa esiintyä päänsärkyä, vatsakipua tai yleistä kivuliaisuutta.

Koko syöpähoidon ajan on hyvä välttää vierailuja nuhaisten tai muita infektio-oireita potevien henkilöiden luona. Samoin on huolehdittava, ettei omaan kotiin tule vierailulle tämän kaltaisia oireilevia henkilöitä.

Edellinen sivuSeuraava sivu

syöpä; Lapset; infektio; Lastentalo

Kyllä

Päivitetty  4.12.2017