Syöpäsairaudet

Lasten syövät ovat harvinaisia. Vuosittain Suomessa noin 150 lasta sairastuu syöpään. Lasten syövät ovat erilaisia kuin aikuisten syövät: niiden alkuperä on erilainen ja ne paranevat usein paremmin.

Tavallisimmat lasten syöpädiagnoosit ovat leukemia, aivokasvain ja imusolmukesyöpä. Diagnoosista riippuen sairauden ennuste vaihtelee. Nykyään kuitenkin runsaat 80 % syöpää sairastavista lapsista paranee pysyvästi.

pic Syöpätaudit

Lasten syöpätaudit aakkosellisessa hakemistossa.

pic Tutkimukset ja toteaminen

Kuvantamistutkimukset ovat keskeisiä kiinteiden kasvainten diagnostiikassa. Lopullinen diagnoosi edellyttää syöpäsolujen osoittamista, jolloin tarvitaan koepala tai leukemian tapauksessa luuydintutkimus. Lisäksi otetaan myös esimerkiksi laboratoriokokeita.

pic Hoitomuodot

Eri syöpätyypeille on olemassa omat hoitomuotonsa ja -suosituksensa. Syöpää hoidetaan usein yhdistämällä eri hoitomuotoja.

pic Hoidon toteutus

Hoitoa tuetaan ja helpotetaan esimerkiksi kanyylin, tunneloidun keskuslaskimokatetrin ja keskuslaskimoportin avulla. Tukihoitona voidaan antaa myös verituotteita tai liitännäislääkkeitä.

pic Perushoito

Syöpähoitojen aikana on tärkeää kiinnittää huomiota hampaiden, suun ja ihon hoitoon, jotta tulehdukset eivät pääse leviämään rikkinäisen ihon tai limakalvojen kautta.

pic Ravitsemus

Lapsen ravitsemustilaa seurataan syöpähoitojen aikana tarkasti. Tarvittaessa voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi täydennysravintovalmisteet tai ravitsemus voidaan toteuttaa letkuruokinnalla.

pic Eristys, infektiot, tarttuvat taudit ja rokotukset

Syöpähoidot heikentävät vastustuskykyä, joten lasta pyritään suojaamaan tarttuvilta taudeilta ja infektioilta. Normaali rokotusohjelma keskeytetään, sillä syöpähoidot heikentävät rokotusten tehoa.

pic Vuoroin kotona ja sairaalassa

Lapsen hoito on kokonaisvaltaista ja jatkuvaa, niin kotona kuin sairaalassa. Kotijaksojenkin aikana sairaalaan tehdään lyhyitä käyntejä esimerkiksi hoitotoimenpiteiden ja vastaanottokäyntien takia.

pic Kasvun ja kehityksen tukeminen

Kouluun ja päiväkotiin ei syöpähoitojen aikana voi mennä. Koulunkäynti kuitenkin jatkuu sairaalakoulussa hoidot ja vointi huomioiden. Leikin avulla lapsi voi käsitellä tilannettaan.

pic Kuntoutusohjaus, fysioterapia ja liikunta

Vanhemmat ja lapsi tarvitsevat käytännön ohjeita arjen uudelleen järjestämiseksi. Kuntoutusohjaaja auttaa perhettä tässä vaikeassa elämäntilanteessa.

pic Sosiaaliturva ja potilasjärjestöt

Suomessa toimii useita potilasjärjestöjä. Sylva ry on Suomen syöpäsairaiden lasten ja nuorten etujärjestö.

pic Yliopistosairaaloiden lasten syöpäosastot

Suomen yliopistosairaalat sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa.

leukemia; ennuste; imusolmukkeet; aivokasvaimet; syöpä; Lapset; Lastentalo