Kivunhoito ja vanhempien osallistuminen kivun lievittämiseen

Vastasyntyneen kipu on tärkeä tunnistaa ja hoitaa, koska kipu voi aiheuttaa myöhemmässä kehitysvaiheessa kivun kokemukselle herkistymistä. Kivun tunnistamiseksi on kehitetty kipumittareita, jotka auttavat kivunhoitoa koskevassa päätöksenteossa. Vastasyntyneen kipua voidaan hoitaa lääkkeellisesti tai lääkkeettömästi. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua oman vauvansa kivunlievitykseen käyttämällä lääkkeettömiä menetelmiä.

Seuraavia ohjeita voidaan käyttää vastasyntyneen tehohoidossa, mutta ne soveltuvat myös muille lasten vuodeosastoille, kuten synnytys- ja vierihoito-osastoille sekä lasten vuode-osastoille, joissa hoidetaan vastasyntyneitä. Ohjeet ovat yleisohjeita, eivätkä korvaa terveydenhuollon ammattilaisilta saatua ohjausta. Vanhempia ohjeistetaan noudattamaan aina ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisilta saatuja ohjeita sekä pyytämään tarvittaessa lisätietoa ohjeiden soveltamiseen oman vauvan kohdalla.

pic Vastasyntyneen kipu

Tehohoidossa oleville vastasyntyneille joudutaan tekemään toimenpiteitä ja tutkimuksia, joista voi aiheutua kipua.

pic Vastasyntyneen kivun tunnistaminen ja arviointi

Vastasyntyneen kivun tunnistaminen on tärkeää, jotta kipua osataan hoitaa. Kivun tunnistamista ja arviointia varten on kehitetty kipumittareita.

pic Vanhempien merkitys vastasyntyneen kivunhoidossa

Vanhemmat voivat osallistua kivun lievitykseen käyttäen lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä. Tämä tukee varhaisen vuorovaikutuksen kehittymistä.

pic Vastasyntyneen kivunhoito

Vastasyntyneen kipua voidaan hoitaa lääkkeellisillä ja lääkkeettömillä menetelmillä.