Mielenterveys

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin on tärkeää puuttua varhain. Mielenterveysongelmista voi kertoa esimerkiksi muuttunut käytös, sulkeutuneisuus tai käyttäytymishäiriöt.

Lasten mielenterveysongelmat ilmenevät monella ta​valla, mm. käyttäytymishäiriöinä, keskittymisvaikeuksina, ylivilkkautena, ahdistuneisuutena, masentuneisuutena, pelkotiloina ja vaikeimmillaan psykoottisina oireina.

Nuorisopsykiatriaan ohjaudutaan taas yleisimmin silloin, kun potilaan nuoruusiän psyykkinen kehitys on häiriintynyt tai pysähtynyt. Nuori voi olla masentunut, käyttäytyä itsetuhoisesti ja/tai väkivaltaisesti, kärsiä käytöshäiriöistä ja psykoottisista häiriöistä.

Päivystyksellisiä lasten- ja nuorisopsykiatrisia ongelmia ovat vakava itseen tai toisiin kohdistuva tuhoava käyttäytyminen tai äkillisesti alkavat harhat.

Jos epäilet lapsen tai nuoren oireilun takana olevan kaltoinkohtelua tai seksuaalista hyväksikäyttöä, voit lukea ​toimintaohjeita HUSin sivuilta: Lapsen kaltoinkohtelu.

Tietoa lasten ja nuorten mielenterveysasioista:

Lasten mielenterveystalo

Nuorten mielenterveystalo

mielenterveys; Nuoret; Lapset; Lastentalo

Kyllä

Päivitetty  7.12.2017