Tuntuuko muutos vaikealta?

Jo elintapojen muutosta ajatellessa monen mieleen nousee pelkoa, hämmennystä ja luopumisen tuskaa. Aikuisilla on usein myös erilaisia ennakkoluuloja ja uskomuksia terveelliseen syömiseen ja liikuntaan liittyen.

Tunteista ja ajatuksista on hyvä puhua, jotta ne eivät vaikeuta uusien elintapojen omaksumista. Elintapojen muutos on oppimista, mikä vaatii aikaa ja opettelua, ennen kuin uudet tavat ovat luonnollinen osa arkea.

Muutos voi tuoda mukanaan myös paljon hyvää; mahdollisuuden uusiin makuelämyksiin ja perheen yhteisiin liikuntahetkiin. Näin saadaan uudenlaista virtaa kaikkien arkeen.

Hei, me onnistutaan!

Muutokset onnistuvat, kun tiedetään mitä halutaan, tehdään suunnitelma ja muistetaan kehu ja kannustus.

Aikuinen päättää ja toimii mallina

Perheen elintapojen muutoksissa aikuisen rooli on keskeinen.

Rutiineista rytmiä

Säännöllisestä päivärytmistä on monia hyötyjä.

Riittävätkö voimavarat

Aina ei yksin jaksa ja onneksi ei tarvitsekaan.

Aina muutokset eivät onnistu

Lempeää suhtautuminen vaikeilla hetkillä vie parhaiten eteenpäin.