Pohdi ja testaa

Koko perheen hyvinvointiin vaikuttavat monet asiat, joista osaan voimme vaikuttaa itse ja osaan emme. Asiat, joihin voimme yleensä vaikuttaa liittyvät ruokailuun, liikkumiseen ja nukkumiseen. Nämä kolme asiaa muodostavat hyvinvoinnin kivijalan, jonka pohjalta monet muutkin asiat sujuvat elämässä paremmin.

Millainen on perheenne päivärytmi? Millainen rooli ruoalla on arjessanne? Liikuttaako liikunta? Näillä testeillä voitte pohtia perheenne tapoja ja tottumuksia.

Testaa: Meidän perheen päivärytmi

Millainen on perheemme päivä- ja ateriarytmi ja miten ne vaikuttavat elämään?

Testaa: Meidän perheen ruokailutottumukset

Mitä hyvää on jo oman perheemme tottumuksissa ja mitä hyvää voisimme vielä lisätä?

Testaa: Meidän perheen liikuntatottumukset

Millaiset ovat perheemme liikuntatottumukset ja millaisia muutoksen mahdollisuuksia niissä on?

Miksi toimimme niin kuin toimimme?

Pohdittavaa omista toimintatavoista, niiden taustoista ja keinoista oman toiminnan muuttamiseen.