Pohdi ja testaa

​​​

Koko perheen hyvinvointiin vaikuttavat monet asiat, joista osaan voimme vaikuttaa itse ja osaan​​ emme. Asiat, joihin voimme yleensä vaikuttaa liittyvät ruokailuun, liikkumiseen ja nuk​kumiseen. Nämä kolme asiaa muodostavat hyvinvoinnin kivijalan, jonka pohjalta monet muutkin asiat sujuvat elämässä paremmin.

Millainen on perheenne päivär​ytmi? ​Millainen rooli ruoalla on arjessanne? Liikuttaako liikunta? Näillä testeillä voitte pohtia perheenne tapoja ja tottumuksia.

Testaa: Meidän perheen päivärytmi

Millainen on perheemme päivä- ja ateriarytmi ja miten ne vaikuttavat elämään?

Testaa: Meidän perheen ruokailutottumukset

Mitä hyvää on jo oman perheemme tottumuksissa ja mitä hyvää voisimme vielä lisätä?

Testaa: Meidän perheen liikuntatottumukset

Millaiset ovat perheemme liikuntatottumukset ja millaisia muutoksen mahdollisuuksia niissä on?

Miksi toimimme niin kuin toimimme?

Pohdittavaa omista toimintatavoista, ni​iden taustoista ja keinoista oman toiminnan muuttamiseen.

Päivitetty  14.11.2019