Virtsaputken takaosan läppä eli uretraläppä pojilla

Virtsaputken takaosan läppä (posterior urethral valve, PUV) eli uretraläppä on harvinainen virtsaputken sulkijalihaksen seudussa sijaitseva kalvomainen rakenne, joka esiintyy vain pojilla.

​Virtsaputken takaosan läpän syytä ei tiedetä, mutta joissain oireyhtymissä sen esiintyvyys on lisääntynyt. Suomessa läppätapauksia löytyy vuosittain kuudesta kahdeksaan. Läppä aiheuttaa vaihtelevan asteisen tukoksen virtsaputkeen ja seuraukset vaihtelevat lievistä erittäin vaikeisiin. Läpän aiheuttama paine virtsateissä häiritsee tyypillisesti munuaisten kehitystä sekä rakon toimintaa sekä vaikeimmissa tapauksissa myös keuhkojen raskaudenaikainen kehitys voi häiriintyä.

Nykyään suurin osa läppätapauksista todetaan sikiöaikaisessa ultraäänessä. Vaikeammat tapaukset todetaan usein jo rakenneultraäänessä raskauden puolivälissä, mutta lievemmät tapaukset pystytään havaitsemaan vasta raskauden loppuvaiheessa tai syntymän jälkeen. Vaikeimmissa tapauksissa sikiön munuaisaltaat ovat voimakkaasti laajentuneet ja rakko on kookas. Pahimmillaan lapsivedenmäärä on merkittävästi vähentynyt, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti keuhkojen kehittymiseen. Syntymän jälkeen löydetyt tapaukset todetaan tyypillisesti tutkittaessa lasta virtsatietulehduksen takia tai lievimmissä tapauksissa kastelun takia vasta isompana.

Jos sikiön tai vastasyntyneen ultraäänitutkimuksessa havaitaan virtsaputken läppä, voidaan virtsarakko tarvittaessa katetroida joko virtsaputken kautta tai vatsanpeitteiden läpi usein jo heti syntymän jälkeen. Jos lapsi on huonokuntoinen, odotetaan, että katetri helpottaa virtsakulkua ja lapsen yleistila korjautuu (mahdolliset hengitysvaikeudet saadaan hoidettua, nestetasapaino korjattua ja mahdollinen tulehdus parannettua).

virtsaputki; nuori; lapsi; Urologia

Kyllä

Päivitetty  9.6.2021