Kiveslisäkkeen kiertymä lapsella tai nuorella

Kiveslisäkkeen kiertymä on yleisempi ja vaarattomampi kuin kiveksen kiertymä. Kiveskivun aiheuttaja täytyy kuitenkin tutkia aina huolellisesti.

Äkillinen kipu kivespussin alueella ei aina ole merkki kiveksen kiertymästä. Kiveksen kiertymää yleisempi tilanne on kiveslisäkkeen kiertymä, jota tavataan erityisesti hieman murrosikäisiä nuoremmilla pojilla.

Kiveslisäkkeen kiertymän oireet voivat olla myös melko äkilliset ja kipu huomattavan voimakasta, mutta potilas on tyypillisesti 8–12-vuotias (kiveksen kiertymää tavataan ensimmäisen kuukauden ja ensimmäisen ikävuoden aikana sekä myöhemmin murrosiässä 13–16-vuotiailla).

Kiertynyt pieni kiveslisäke näkyy joskus kivespussin läpi kuultavana pienenä mustikkana tai pippurina, joka sijaitsee itse kiveksen päällä ja on pistemäisen arka koskettaessa.

Kiveslisäkkeen kiertymä on sinänsä vaaraton ja voidaan hoitaa tulehduskipulääkkeillä ja levolla. Äkillinen kiveskipu vaatii kuitenkin aina lääkärin arvion, jotta mahdollinen kiveskiertymä tulee varmasti hoidetuksi eli kiireellisesti leikatuksi.

nuori; kivekset; lapsi; kivespussin kipu

Kyllä

Päivitetty  15.2.2023