Värttinä- ja kyynärluun varren murtuma

Värttinä- ja kyynärluun varren murtumat ovat lapsilla varsin yleisiä ja niitä esiintyy kaikissa ikäluokissa. Trampoliinihyppelyn yleistyminen on lisännyt kyynärvarren murtumien esiintyvyyttä lapsilla.

Murtuma voi tulla sekä kyynärluuhun että värttinäluuhun yhtäaikaisesti, mutta myös pelkästään vain toiseen kyynärvarren luuhun. Kyynärvarsi on lasten tavallisin paikka avomurtumalle, jolloin iholla olevasta haavasta on yhteys murtumaan.

Kyynärvarren murtuma aiheuttaa aina kipua, yleensä turvotusta ja usein silminnähtävän virheasennon. Murtuma-alueella on painoarkuutta ja kyynärvarren liikerajat ovat yleensä rajoittuneet. Murtuma arvioidaan tutkimalla hermojen ja verisuonten toiminta sekä ottamalla röntgenkuva.

Kyynärvarren alueen hyväasentoisissa murtumissa on hoitona murtuman paikalleen asetus ja kipsaus nukutuksessa, mutta myös erilaisten kiinnitystukimateriaalien käyttö (metalliset piikit, levyt, ruuvit, taipuisat ydinnaulat) on tapauskohtaisesti mahdol​lista. Murtuma tuetaan koko yläraajan käsittävällä kulmakipsillä, jotta murtuman asento ja kipsin pysyvyys varmistetaan. Kipsausaika noin 4–6 viikkoa ja murtuman luutumista seurataan kontrolleissa. Tukimateriaalien poistoa myöhemmin murtuma-alueelta harkitaan tapauskohtaisesti murtuman luuduttua. Kyynärvarren alueen avomurtumissa, joissa luu työntyy ihon läpi, voidaan usein käyttää taipuisia ydinnauloja. Joskus hoitona saattaa tulla kyseeseen ulkoisen kiinnityslaitteen käyttö.

Värttinä- ja kyynärluun varren murtumiin
​liittyviä kuvia

Kuva: Kyynärvarsimu​rtuma ennen ja taipuisien ydinnaulojen asetuksen jälkeen.

Kuva: Kyynärvarren murtuma ennen ja jälkeen hoidon.

Kuva: Erilaisia murtuman hoidossa käytettäviä tukimateriaaleja.

​​

​Kuva:Rannekaulasidos.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Kyllä

Päivitetty  1.10.2019