Solisluun ja lapaluun murtuma

Solisluun murtuma syntyy tyypillisesti kaaduttaessa käden päälle tai kun vartalon paino otetaan kaaduttaessa vastaan ojennetulla kädellä.

Suurin osa solisluun murtumista tapahtuu kaatumisen, putoamisen tai urheilussa tapahtuvan törmäystilanteen seurauksena. Samassa yhteydessä voimakkaissa iskuissa myös lapaluun eturakenteisiin voi tulla murtuma. Lap​aluun siipi selän puolella saattaa murtua esimerkiksi kaaduttaessa selälleen tai selkään kohdistuvan korkeaenergisen vamman seurauksena.

Solisluun murtuma on usein silmälle havaittavissa kohoumana tai kipuna murtuma-alueella. Olkanivelen liikuttelu on kivun vuoksi usein hankalaa. Lapaluun murtumissa usein kipua ja turvotusta on paikallisesti murtumakohdalla, lisäksi lapaluun eturakenteiden murtuma aiheuttaa yläraajan käytön vaikeutta. Murtumaa epäiltäessä ensisijainen tutkimus on röntgenkuvaus.

Solisluun ja lapaluun siipiosan murtumissa hoidoksi riittää useimmiten kolmen viikon rannekaulasidos kivun hoidoksi ja noin kuuden viikon urheilurajoitus. Hankalammissa murtumissa, olkamaljakon huonoasentoisissa murtumissa tai murrosikäisten solisluun murtumissa, harkitaan tapauskoh​taisesti leikkaustoimenpiteitä.

Kuva: Solisluun murtuma röntgenkuvassa.


Osion aloitussivulleSeuraava sivu

 ​

murtuma; solisluu

Kyllä

Päivitetty  1.10.2019