Yläraajamurtumat

Yläraajamurtumat ovat lapsilla ja nuorilla yleisiä ja käsittävät jopa 70 % lasten murtumista. Pudotessaan tai kaatuessaan lapsi tai nuori suojaa itseään yläraajalla, jolloin vammaenergia kohdistuu usein yläraajaan ja voi aiheuttaa murtuman. Vammamekanismista ja voimakkuudesta riippuen murtumia voi esiintyä missä yläraajan osassa tahansa. Hoitovaihtoehdot määräytyvät hyvin yksilöllisesti murtumatyypin mukaan. Hoidon tavoitteena on murtuman asennon säilyminen hyvänä luutumiseen asti ja käden hyvän toiminnallisuuden palauttaminen.

pic Solisluun ja lapaluun murtuma

Tyypillisesti käden päälle kaaduttaessa aiheutuva solisluun murtuma on usein havaittavissa kohoumana tai kipuna murtuma-alueella.

pic Olkaluun murtuma

Useimmiten kaatumisesta, putoamisesta tai suorasta iskusta aiheutuva olkaluun murtuma aiheuttaa kipua, turvotusta, liikerajoitteita ja joskus näkyvän virheasennon.

pic Värttinäluun pään sijoiltaanmeno

Pikkulapsilla yleisin kyynärpään alueen vamma aiheutuu tavallisesti lapsen kädestä vetäisemällä tai nostettaessa lasta yhdestä kädestä.

pic Värttinäluun yläosan murtumat

Värttinäluun yläosan murtumat syntyvät yleensä putoamisen tai kaatumisen yhteydessä käden ollessa ojentuneena tai koukistuneena.

pic Kyynärluun yläosan murtuma

Kyynärluun yläosan murtuma syntyy useimmiten kaatumisen seurauksena ja aiheuttaa tavallisesti runsaasti turvotusta ja aristusta.

pic Värttinä- ja kyynärluun varren murtumat

Värttinä- ja kyynärluiden varren murtumat ovat yleisiä lapsilla ja nuorilla. Trampoliinien yleistyminen on lisännyt esiintyvyyttä.

pic Monteggiamurtuma

Monteggiamurtumaksi kutsutaan yhdistelmää, jossa kyynärluu on murtunut ja värttinäluun pää on mennyt sijoiltaan.

pic Galeazzin murtuma

Galeazzin murtumassa vär​ttinäluun alaosa tai varsi on murtunut ja samanaikaisesti värttinäluun ja kyynärluun välinen nivel on mennyt pois paikoiltaan.

pic Värttinäluun alaosan murtuma

Kasvuikäisten yleisin murtuma on värttinäluun alaosan murtuma. Tavallisimmin murtuma syntyy, kun lapsi on kaatuu ojennetun käden varaan.

pic Veneluun murtuma

Ranteen alueelle voi syntyä veneluun murtuma, jos lapsi tai nuori kaatuu ojennetun käden varaan.

Päivitetty  1.10.2019