Mitä on lasten ja nuorten ortopedia?

Lasten ja nuorten ortopedia tutkii ja hoitaa kasvuikäisten tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ja vammoja sekä niiden jälkitiloja.

Lastenortopedi on kasvuikäisten lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon erikoistunut lääkäri. Lasten- ja nuorten ortopedit tutkivat ja hoitavat tuki- ja liikuntaelimistön kasvuun ja kehitykseen liittyviä häiriöitä, tapaturmia, tulehduksia ja rasitusvammoja.

Lasten tuki- ja liikuntaelimistö muotoutuu koko kasvun ja kehityksen ajan. Perintötekijät ja ympäristön vaikutus määräävät lapsen kasvutavan.

Lapsilla esiintyy eri ikäkausina kasvuun liittyviä häiriöitä, joita ei enää aikuisella tavata. Lasten kasvu ja kehitys eri ikäkausina otetaan huomioon pohdittaessa lapsilla esiintyvien tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ja tapaturmien hoitoa.

pic Lapsen kasvu ja kehitys ortopedian näkökulmasta

Lasten ortopedinen hoito suunnitellaan huomioiden lapsen ikä sekä kasvu- ja kehitysvaihe.

pic Tuki- ja liikuntaelimistö ortopedian näkökulmasta

Lapsilla luut ovat joustavampia kuin aikuisilla, minkä takia lasten murtumat poikkeavat usein aikuisten saamista murtumista. Kasvava luusto ei myöskään kestä toistuvaa yksipuolista rasitusta samoin kuin aikuisilla.

pic Mitä lasten ja nuorten ortopedian poliklinikalla tapahtuu?

Lasten ja nuorten kohdalla tutkimuksissa ja hoidossa huomioidaan aina lapsen kehitys- ja ikätaso. Vastaanotolla tutkitaan esimerkiksi eri kehonosien liikeratoja. Keskustelu lapsen ja perheen kanssa on tärkeä osa vastaanottokäyntiä.