Käden murtumat

Käden luiden murtumat ovat lapsilla yleisiä ja niitä aiheutuu esimerkiksi sormen vääntyessä tai jäädessä oven väliin. Lapset myös tutustuvat ympäristöönsä käsillään ja suojaavat itseään kaatuessaan yläraajoillaan.

​​Kämmenluiden murtumat

Kämmenluiden murtumat syntyvät tavallisesti kaatumisesta tai suorasta iskusta. Murtuman oireena on turvotusta, kipua, liikerajoitusta ja joskus silminnähtävä v​​irheasento. Murtuman varmistamiseksi ja hoidon suunnittelemiseksi otetaan röntgenkuva, kun murtuma on esitietojen perusteella mahdollinen.

Hoitovaihtoehto määräytyy murtuman mukaan.

​Useimmiten kipsisidos, lastahoito tai sormien teippaus riittää hyväasentoisissa murtumissa hoidoksi. Tapauskohtaisesti murtuma voidaan kiinnittää tukimateriaalilla, kuten piikeillä, ruuveilla tai harvemmin levyllä.

Röntgenkuvassa näkyy kämmenluun murtuma, joka on hoidettu metallisella piikillä.

Sormimurtumat

Sormimurtumia esiintyy lapsilla kaikissa ikäluokissa. Ne syntyvät puristus-, vääntö- ja iskuvammoista, esimerkiksitilanteessa, jossa sormi jää oven väliin.

Sormissa esiintyy turvotusta, kipua, liikerajoitusta ja joskus silminnähtävää virheasentoa. Murtuman varmistamiseksi ja hoidon suunnittelemiseksi otetaan röntgenkuva, kun murtuma on esitietojen perusteella mahdollinen (röntgenkuvassa pikkurillin murtuma).

Sormimurtumien hoitovalinta perustuu murtuman tyyppiin ja asentoon. Useimmiten hyväasentoisen sormimurtuman hoidoksi riittää lastoitus.​ Mikäli murtuma aiheuttaa virheasennon, se asetetaan paikoilleen puudutuksessa tai nukutuksessa ja tuetaan kipsilastalla. Nivelpintaan ulottuva tai pirstaleinen sormimurtuma kiinnitetään leikkauksessa (metallinen piikki, ruuvi tai levy), jotta varmistetaan murtuman ja nivelpinnan asennon pysyvyys.

Kuva: Metalliset piikit ja niiden päissä tarvittaessa käytettävät suojapallot.

Kuva: Kipsilasta kädessä.


Edellinen sivuOsion aloitussivulle

 

 

Kyllä

Päivitetty  1.10.2019