Sanasto

Keskosen sairauksiin ja hoitoon liittyvää sanastoa.

 

Määritelmät ja lyhenteet

 • ACTH-koe
  Stimulaatiokoe, jossa määritetään lisämunuaiskuoren kykyä tuottaa kortisolia. Tehdään esim. kortisonihoidon päätyttyä

 • AGA (Appropriate for Gestational Age)
  Raskauden kestoon nähden normaalikokoinen lapsi

 • AIMS testi
  The Alberta Infant Motor Scale. AIMS-testistöllä voidaan havainnointia käyttämällä arvioida lapsen motorisen kehityksen etenemistä syntymästä itsenäiseen kävelyyn asti

 • Antenataalinen kortikosteroidihoito
  Äidille annettava pistosmuotoinen kortisonihoito ennenaikaisen synnytyksen uhatessa. Pienentää keskoskuolleisuutta, vähentää RDS-taudin,  IVH:n ja NEC:n riskiä

 • Apnea
  Hengitystauko, johon liittyy oireita (veren happikyllästeisyyden eli saturaation lasku, pulssin lasku, värin muutos tai velttous)

 • Asfyksia
  Sikiön tai vastasyntyneen hapenpuutetila, johon liittyy samanaikainen hiilidioksidin kertyminen

 • Atelektaasi
  Keuhkon tai sen osan ilmattomuus

 • BPD
  Bronkopulmonaalinen dysplasia eli keskosen krooninen keuhkosairaus (linkki BPD-tekstiin)

 • Chylothorax
  Maitiaisnesterinta eli imunesteen kertyminen keuhkopussiin

 • Dreeni
  Tilapäinen putki, jonka avulla kaasua tai nestettä poistetaan kehosta. Esimerkiksi pleuradreenillä poistetaan joko ilmaa (pneumothorax) tai nestettä (hydrothorax) keuhkopussista

 • Duktus
  Ductus arteriosus eli valtimotiehyt. Sikiöaikainen yhteys aortan ja keuhkovaltimon välillä, jonka tulisi sulkeutua syntymän jälkeen

 • ELBW
  Extremely low birth weight eli erittäin pieni syntymäpaino < 1000 grammaa

 • Erittäin ennenaikainen
  Raskauden kesto alle 28 viikkoa

 • Ennenaikaisuus
  Raskauden kesto alle 37 viikkoa

 • Fetofetaalinen transfuusio-oireyhtymä
  Yksisuonikalvoisessa (monokoriaalisessa) kaksos- tai monisikiöraskaudessa mahdollinen verenkiertohäiriö, jossa istukkaan kehittyneiden yhdyssuonten kautta siirtyy verta sikiöiden välillä, jolloin verenluovuttajasikiö kärsii verenpuutteesta ja saaja verenkierron ja sydämen ylirasituksesta

 • GER
  Gastroesofageal reflux eli ruokatorven refluksitauti

 • Griffiths
  The Griffiths Mental Development Scales. Validoitu ja strukturoitu testi, jonka avulla arvioidaan lapsen neurologista kehitystä tietyssä kehitysiässä

 • Hengityskonehoito
  Ventilaattorihoito. Hengitysputken eli intubaatioputken kautta keuhkoihin välitetty invasiivinen hengitystuki

 • HFV
  High freqvency ventilation (HFO = high frequency oscillatory ventilation) eli korkeataajuushengityskonehoito

 • Hydrokefalus
  Vesipäisyys

 • Hydrothorax
  Nesteen kertyminen keuhkopussiin

 • Hyperbilirubinemia
  Aiheuttaa vastasyntyneen kellastumista. Keskosilla yleensä maksan epäkypsyydestä johtuva punasolujen hajoamistuotteena syntyvän konjugoitumattoman bilirubiinin pitoisuuden nousu veressä, joka aiheuttaa kellastumista. Hoidetaan sinivalohoidolla (aallonpituus noin 430–490 nm).

 • Hyperglykemia
  Korkea verensokeri

 • Hypoglykemia
  Matala verensokeri

 • Hyvin ennenaikainen
  Raskauden kesto alle 32 viikkoa

 • Intubaatio
  Hengitysputken asettaminen henkitorveen

 • Iskemia
  Kudoksen hapenpuute

 • IVF
  In vitro fertilization eli koeputkihedelmöitys

 • IVH
  Intraventricular hemorage. Keskosen aivokammioverenvuoto. Voi esiintyä vain toisella tai molemmilla puolilla. Luokitellaan vaikeusasteen mukaan 4 luokkaan.

 • Kalenteri-ikä
  Lapsen syntymäpäivästä laskettu ikä, kronologinen ikä

 • Kehitysikä
  Katso Korjattu ikä

 • Keltaisuus
  Katso Hyperbilirubinemia

 • Keskonen
  Ennenaikaisesti eli ennen raskausviikkoa 37+0 syntynyt lapsi

 • Korjattu ikä eli Kehitysikä
  Lasketaan lapsen lasketusta ajasta. Näin ollen laskettuna päivänä (raskausviikot 40+0) keskosena syntyneen lapsen korjattu ikä on 0 vrk. Esimerkki: Jos lapsi on syntynyt raskausviikolla 28 (12 viikkoa eli 3 kuukautta etuajassa) ja nyt kalenteri-iältään 5 kuukautta, on hänen korjattu ikänsä 2 kuukautta. Keskosena syntyneen lapsen kasvua ja kehitystä arvioidaan alkuvaiheessa (n. 1-2 v ajan) korjatun iän mukaan.

 • Keuhkohypoplasia
  Keuhkojen sikiöaikainen vajaakehitys

 • Laskettu aika
  40 viikkoa ja 0 päivää viimeisten kuukautisten alusta

 • LBW
  Low birth weight eli pieni syntymäpaino < 2500 grammaa

 • LGA (Large for Gestational Age)
  Raskauden kestoon nähden suurikokoinen lapsi

 • LISA-hoito
  Less invasive surfactant administration eli surfaktantin antaminen ohuella katetrilla keuhkoihin lapsen ollessa ylipainetuessa

 • Lisähappi
  Huoneilman happipitoisuus on 21 %. Mikäli vastasyntynyt tarvitsee riittävän saturaatiotason saavuttamiseksi enemmän happea, annetaan hänelle lisähappea (22- 100 %).

 • Makrosomia
  Sikiön makrosomia-> sikiön tai vastasyntyneen poikkeavan suuri koko

 • Napakatetri
  Napalaskimon tai -valtimon kautta laitettu suoniyhteys neste- ja lääkehoidon toteuttamiseksi

 • Nasaaliylipainehoito
  nCPAP (nasal continuous positive airway pressure). Hengitystuki, jossa nenämaskilla tai nenäprongien välityksellä hengitysteihin johdetaan positiivista ylipainetta. Estää apneointia, pitää keuhkoja auki ja vähentää hengitysvastusta

 • Nasaaliventilaattori
  Ei- invasiivinen eli nenämaskin tai nenäprongien kautta annettu hengitystuki

 • NEC
  Necrotizing enterocolitis eli nekrotisoiva suolitulehdus

 • NML
  Nenämahaletku eli syöttökatetri. Laitetaan nenän tain suun kautta, kulkee nielusta ruokatorveen ja edelleen mahalaukkuun

 • Nystagmus
  Silmävärve. Nopeasti ja (lähes) tasaisesti toistuva edestakainen nykivä tahaton silmien liike, jossa usein erottuu hidas ja nopea osaliike.

 • Parenteraalinen nutritio
  Suonensisäinen ravitsemus

 • PIE muutokset
  Pulmonary interstitial emphysema eli ilman esiintyminen keuhkon välikudoksessa

 • Pleuraneste
  Keuhkopussin nestekertymä. Katso myös hydrothorax.

 • Pneumomediastinum
  Välikarsinaan kertyvä ilma

 • Pneumothorax
  Ilmarinta; ylimääräisen ilman kertyminen keuhkopussiin

 • Pre-eklampsia
  Raskausmyrkytys

 • RDS
  Respiratory distress syndrome eli vastasyntyneen hengitysvaikeusoireyhtymä. Esiintyy erityisesti keskosilla. Taustalla keuhkojen surfaktantin vähyys tai toimintahäiriö. Hoitamaton tauti johtaa hapenpuutteeseen ja hengitysvajaukseen. Todetaan ensimmäisen 3 elinvuorokauden aikana.

 • ROP
  Retinopathy of prematurity. Keskosen verkkokalvosairaus. (linkki ROP tekstiin)

 • RSV
  Respiratory syncytial virus. Aiheuttaa hengitystietulehduksen, joka erityisesti keskosilla voi johtaa hengitysvaikeuksiin ja hengityskaasujen vaihdon merkittävään häiriintymiseen. (linkki BPD- ja infektio-teksteihin)

 • Saturaatio
  Veren happisaturaatio eli -kyllästeisyys, mitataan pulssioksimetrillä ja tulos ilmoitetaan prosentteina.

 • SGA (Small for Gestational Age)
  Raskauden kestoon nähden pienikokoinen lapsi

 • Sepsis
  Verenmyrkytys. Mikrobien aiheuttama vakava yleisinfektio, jossa veriviljely on yleensä positiivinen, jolloin taudinaiheuttaja ja sen herkkyys eri antibiooteille saadaan selville viljelemällä steriilisti otettua verinäytettä elatusnesteessä.

 • Stooma
  Suoliavanne

 • Surfaktantti
  Keuhkon alveolisolujen erittämä keuhkorakkuloiden sisäpinnan valkuais- ja fosfolipidiseos, joka vähentää nestekalvon pintajännitystä ja auttaa siten keuhkorakkuloita pysymään avoimina.

 • Synagis®
  Sisältää palivitsumabi-vasta-ainetta. Tarkoitettu estämään vakavia RS-viruksen (RSV) aiheuttamia sairaalahoitoa vaativia alahengitystieinfektioita RSV-infektioriskiryhmään kuuluvilla lapsilla. Annetaan pistoksena kuukauden välein epidemiakauden ajan.

 • Syvävenakatetri
  Yleensä ylä- tai alaraajan laskimon kautta laitettu ja keskuslaskimoon ohjattu ohut katetri, jonka kautta toteutetaan neste- ja lääkehoitoa

 • TTTS
  Twin-to-twin transfusion syndrome. Ks. Fetofetaalinen transfuusio-oireyhtymä

 • Täysiaikaisuus
  Raskauden kesto 37+0 – 42+0 viikkoa

 • Valtimotiehyt
  Katso Duktus

 • Verenmyrkytys
  Katso Sepsis

 • Viggo
  Suonikanyyli

 • VLBW
  Very low birth weight eli hyvin pieni syntymäpaino < 1500 grammaa

 • Yliaikaisuus
  Raskauden kesto yli 42+0 viikkoa


Edellinen sivuOsion aloitussivulle

keskonen; sanastot; sairaus; Lastentalo

Päivitetty  18.1.2019