Sanasto

Keskosen sairauksiin ja hoitoon liittyvää sanastoa.

 

Määritelmät ja lyhenteet

 • ACTH-koe Stimulaatiokoe, jossa määritetään lisämunuaiskuoren kykyä tuottaa kortisolia. Tehdään esim. kortisonihoidon päätyttyä
 • AGA (Appropriate for Gestational Age) Raskauden kestoon nähden normaalikokoinen lapsi
 • AIMS testiThe Alberta Infant Motor Scale. AIMS-testistöllä voidaan havainnointia käyttämällä arvioida lapsen motorisen kehityksen etenemistä syntymästä itsenäiseen kävelyyn asti
 • Antenataalinen kortikosteroidihoito Äidille annettava pistosmuotoinen kortisonihoito ennenaikaisen synnytyksen uhatessa. Pienentää keskoskuolleisuutta, vähentää RDS-taudin, IVH:n ja NEC:n riskiä
 • Apnea Hengitystauko, johon liittyy oireita (veren happikyllästeisyyden eli saturaation lasku, pulssin lasku, värin muutos tai velttous)
 • Asfyksia Sikiön tai vastasyntyneen hapenpuutetila, johon liittyy samanaikainen hiilidioksidin kertyminen
 • Atelektaasi Keuhkon tai sen osan ilmattomuus
 • BPD Bronkopulmonaalinen dysplasia eli keskosen krooninen keuhkosairaus (linkki BPD-tekstiin)
 • Chylothorax Maitiaisnesterinta eli imunesteen kertyminen keuhkopussiin
 • Dreeni Tilapäinen putki, jonka avulla kaasua tai nestettä poistetaan kehosta. Esimerkiksi pleuradreenillä poistetaan joko ilmaa (pneumothorax) tai nestettä (hydrothorax) keuhkopussista
 • Duktus Ductus arteriosus eli valtimotiehyt. Sikiöaikainen yhteys aortan ja keuhkovaltimon välillä, jonka tulisi sulkeutua syntymän jälkeen
 • ELBW Extremely low birth weight eli erittäin pieni syntymäpaino < 1000 grammaa
 • Erittäin ennenaikainen Raskauden kesto alle 28 viikkoa
 • Ennenaikaisuus Raskauden kesto alle 37 viikkoa
 • Fetofetaalinen transfuusio-oireyhtymä Yksisuonikalvoisessa (monokoriaalisessa) kaksos- tai monisikiöraskaudessa mahdollinen verenkiertohäiriö, jossa istukkaan kehittyneiden yhdyssuonten kautta siirtyy verta sikiöiden välillä, jolloin verenluovuttajasikiö kärsii verenpuutteesta ja saaja verenkierron ja sydämen ylirasituksesta
 • GER Gastroesofageal reflux eli ruokatorven refluksitauti
 • Griffiths The Griffiths Mental Development Scales. Validoitu ja strukturoitu testi, jonka avulla arvioidaan lapsen neurologista kehitystä tietyssä kehitysiässä
 • Hengityskonehoito Ventilaattorihoito. Hengitysputken eli intubaatioputken kautta keuhkoihin välitetty invasiivinen hengitystuki
 • HFV High freqvency ventilation (HFO = high frequency oscillatory ventilation) eli korkeataajuushengityskonehoito
 • Hydrokefalus Vesipäisyys
 • Hydrothorax Nesteen kertyminen keuhkopussiin
 • Hyperbilirubinemia Aiheuttaa vastasyntyneen kellastumista. Keskosilla yleensä maksan epäkypsyydestä johtuva punasolujen hajoamistuotteena syntyvän konjugoitumattoman bilirubiinin pitoisuuden nousu veressä, joka aiheuttaa kellastumista. Hoidetaan sinivalohoidolla (aallonpituus noin 430–490 nm).
 • Hyperglykemia Korkea verensokeri
 • Hypoglykemia Matala verensokeri
 • Hyvin ennenaikainen Raskauden kesto alle 32 viikkoa
 • Intubaatio Hengitysputken asettaminen henkitorveen
 • Iskemia Kudoksen hapenpuute
 • IVF In vitro fertilization eli koeputkihedelmöitys
 • IVH Intraventricular hemorage. Keskosen aivokammioverenvuoto. Voi esiintyä vain toisella tai molemmilla puolilla. Luokitellaan vaikeusasteen mukaan 4 luokkaan.
 • Kalenteri-ikä Lapsen syntymäpäivästä laskettu ikä, kronologinen ikä
 • Kehitysikä Katso Korjattu ikä
 • Keltaisuus Katso Hyperbilirubinemia
 • Keskonen Ennenaikaisesti eli ennen raskausviikkoa 37+0 syntynyt lapsi
 • Korjattu ikä eli Kehitysikä Lasketaan lapsen lasketusta ajasta. Näin ollen laskettuna päivänä (raskausviikot 40+0) keskosena syntyneen lapsen korjattu ikä on 0 vrk. Esimerkki: Jos lapsi on syntynyt raskausviikolla 28 (12 viikkoa eli 3 kuukautta etuajassa) ja nyt kalenteri-iältään 5 kuukautta, on hänen korjattu ikänsä 2 kuukautta. Keskosena syntyneen lapsen kasvua ja kehitystä arvioidaan alkuvaiheessa (n. 1-2 v ajan) korjatun iän mukaan.
 • Keuhkohypoplasia Keuhkojen sikiöaikainen vajaakehitys
 • Laskettu aika 40 viikkoa ja 0 päivää viimeisten kuukautisten alusta
 • LBW Low birth weight eli pieni syntymäpaino < 2500 grammaa
 • LGA (Large for Gestational Age) Raskauden kestoon nähden suurikokoinen lapsi
 • LISA-hoito Less invasive surfactant administration eli surfaktantin antaminen ohuella katetrilla keuhkoihin lapsen ollessa ylipainetuessa
 • Lisähappi Huoneilman happipitoisuus on 21 %. Mikäli vastasyntynyt tarvitsee riittävän saturaatiotason saavuttamiseksi enemmän happea, annetaan hänelle lisähappea (22- 100 %).
 • Makrosomia Sikiön makrosomia-> sikiön tai vastasyntyneen poikkeavan suuri koko
 • Napakatetri Napalaskimon tai -valtimon kautta laitettu suoniyhteys neste- ja lääkehoidon toteuttamiseksi
 • Nasaaliylipainehoito nCPAP (nasal continuous positive airway pressure). Hengitystuki, jossa nenämaskilla tai nenäprongien välityksellä hengitysteihin johdetaan positiivista ylipainetta. Estää apneointia, pitää keuhkoja auki ja vähentää hengitysvastusta
 • Nasaaliventilaattori Ei- invasiivinen eli nenämaskin tai nenäprongien kautta annettu hengitystuki
 • NEC Necrotizing enterocolitis eli nekrotisoiva suolitulehdus
 • NML Nenämahaletku eli syöttökatetri. Laitetaan nenän tain suun kautta, kulkee nielusta ruokatorveen ja edelleen mahalaukkuun
 • Nystagmus Silmävärve. Nopeasti ja (lähes) tasaisesti toistuva edestakainen nykivä tahaton silmien liike, jossa usein erottuu hidas ja nopea osaliike.
 • Parenteraalinen nutritio Suonensisäinen ravitsemus
 • PIE muutokset Pulmonary interstitial emphysema eli ilman esiintyminen keuhkon välikudoksessa
 • Pleuraneste Keuhkopussin nestekertymä. Katso myös hydrothorax.
 • Pneumomediastinum Välikarsinaan kertyvä ilma
 • Pneumothorax Ilmarinta; ylimääräisen ilman kertyminen keuhkopussiin
 • Pre-eklampsia Raskausmyrkytys
 • RDS Respiratory distress syndrome eli vastasyntyneen hengitysvaikeusoireyhtymä. Esiintyy erityisesti keskosilla. Taustalla keuhkojen surfaktantin vähyys tai toimintahäiriö. Hoitamaton tauti johtaa hapenpuutteeseen ja hengitysvajaukseen. Todetaan ensimmäisen 3 elinvuorokauden aikana.
 • ROP Retinopathy of prematurity. Keskosen verkkokalvosairaus. (linkki ROP tekstiin)
 • RSV Respiratory syncytial virus. Aiheuttaa hengitystietulehduksen, joka erityisesti keskosilla voi johtaa hengitysvaikeuksiin ja hengityskaasujen vaihdon merkittävään häiriintymiseen. (linkki BPD- ja infektio-teksteihin)
 • Saturaatio Veren happisaturaatio eli -kyllästeisyys, mitataan pulssioksimetrillä ja tulos ilmoitetaan prosentteina.
 • SGA (Small for Gestational Age) Raskauden kestoon nähden pienikokoinen lapsi
 • Sepsis Verenmyrkytys. Mikrobien aiheuttama vakava yleisinfektio, jossa veriviljely on yleensä positiivinen, jolloin taudinaiheuttaja ja sen herkkyys eri antibiooteille saadaan selville viljelemällä steriilisti otettua verinäytettä elatusnesteessä.
 • Stooma Suoliavanne
 • Surfaktantti Keuhkon alveolisolujen erittämä keuhkorakkuloiden sisäpinnan valkuais- ja fosfolipidiseos, joka vähentää nestekalvon pintajännitystä ja auttaa siten keuhkorakkuloita pysymään avoimina.
 • Synagis® Sisältää palivitsumabi-vasta-ainetta. Tarkoitettu estämään vakavia RS-viruksen (RSV) aiheuttamia sairaalahoitoa vaativia alahengitystieinfektioita RSV-infektioriskiryhmään kuuluvilla lapsilla. Annetaan pistoksena kuukauden välein epidemiakauden ajan.
 • Syvävenakatetri Yleensä ylä- tai alaraajan laskimon kautta laitettu ja keskuslaskimoon ohjattu ohut katetri, jonka kautta toteutetaan neste- ja lääkehoitoa
 • TTTS Twin-to-twin transfusion syndrome. Ks. Fetofetaalinen transfuusio-oireyhtymä
 • Täysiaikaisuus Raskauden kesto 37+0 – 42+0 viikkoa
 • Valtimotiehyt Katso Duktus
 • Verenmyrkytys Katso Sepsis
 • Viggo Suonikanyyli
 • VLBW Very low birth weight eli hyvin pieni syntymäpaino < 1500 grammaa
 • Yliaikaisuus Raskauden kesto yli 42+0 viikkoa
keskonen; sanastot; sairaus; Lastentalo

Kyllä

Päivitetty  2.5.2022