Rauta- ja vitamiinilisät

Keskosen nopea kasvu edellyttää riittävää vitamiinien ja raudan saantia. D-vitamiinin, Keskostippojen ja rautalisän annosteluohjeet.

Rautalisä

Kaikki alle 2500 gramman syntymäpainoiset hyötyvät rautalisästä, joka aloitetaan 2–4 viikon iässä. Mikäli lapsi on saanut punasolusiirtoja, arvioi lääkäri raudan aloitusajankohdan yksilöllisesti. Annos määräytyy painon mukaisesti erillisen ohjeen mukaan. Rautalisää jatketaan yleensä vuoden ikään asti.

Annos mitataan 1 ml ruiskulla ja annostellaan suoraan suuhun tai pieneen sosemäärään sekoitettuna. Rauta imeytyy paremmin annettaessa yhdessä C-vitamiinipitoisen soseen kanssa. Se voi värjätä puhkeavia maitohampaita. Ilmiö on vaaraton, jota voi yrittää välttää antamalla rautalisä soseen kanssa ja tarjoamalla suun huuhtomiseksi sosetta tai vettä rauta-annoksen jälkeen. Jos rautalisä tuntuu lisäävän vatsavaivoja, voi vuorokausiannoksen jakaa 2 osaan.

Lisäraudan tarvetta ei voi päätellä pelkästään hemoglobiiniarvon (Hb) perusteella. Vaikka Hb olisi normaali, voivat rautavarastot olla liian pienet mm. aivojen riittävän kasvun ja kehityksen turvaamiseksi. Jos avoterveydenhuollossa keskosen Hb on alle 90 g/l, yhteys sairaalan poliklinikalle.

D-vitamiini

Kaikille lapsille suositellaan D-vitamiinilisää 400 IU eli 10 ug/vrk. Useimmissa valmisteissa tämä on 5 tippaa. Lääkäri voi antaa ohjeen myös ruiskulla tapahtuvaan annosteluun (annos millilitroina = ml). D-vitamiinia annetaan koko lapsuusiän ympärivuotisesti. Tipat annostellaan suoraan suuhun tippoina tai lusikalla. Suositellaan käyttämään apteekista saatavia, imeväisille tarkoitettuja D-vitamiinivalmisteita.

Keskostipat

Osalle alle 2500 gramman syntymäpainoisista aloitetaan myös Keskostipat, jotka sisältävät A-, E- ja B-ryhmän vitamiineja. Tipat annetaan erilliseen ohjeen mukaan tippoina tai lusikalla suoraan suuhun, annos määräytyy käytössä olevan maidon mukaan. Annostelu lopetetaan yleensä, kun vauva painaa 3,5–4 kg. Avattu pullo kannattaa syöttää loppuun, mikäli hoitava lääkäri ei toisin ohjaa.​

Lastentalo; keskonen; D-vitamiini; keskostipat; vitamiinilisä; rautalisä

Kyllä

Päivitetty  2.4.2020