Liikunnallinen kehitys

Keskosuus voi viivästyttää liikunnallisten taitojen kehittymistä, osa lapsista voi tarvita mm. fysioterapiaa. Liikunnallista kehitystä voi tukea erilaisin keinoin, esimerkiksi oikeanlaisella nosto- ja laskutekniikalla.

Keskosen kehitystä arvioidaan kehitysiän eli korjatun iän mukaan. Kehitysikä lasketaan lasketusta ajasta eli laskettuna päivänä lapsen kehitysikä on 0 pv. Siten 3 kuukauden kuluttua lasketusta ajasta lapsella odotetaan olevan 3 kk ikäisen vauvan taidot, vaikka hänen kalenteri-ikänsä on enemmän (24–25 raskausviikolla syntyneellä yli 6 kk, 30 raskausviikolla syntyneellä 5 kk jne.).

Keskoselle on tyypillistä epäkypsät liikemallit sekä matala lihasjäntevyys, jota korvatakseen lapsi käyttää vartalon yliojentamista. Tämä heikentää keskilinjan hallintaa. Pitkä tehohoito ja ongelmien kasautuminen lisäävät liikunnallisten ongelmien riskiä. Liikunnallinen kehitys on yksilöllistä ja sitä tuetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Liikunnallista kehitystä tukemalla autetaan myös persoonallisuuden ja minäkuvan kehittymistä. Liikunnallinen kehitys ja aistitoimintojen jäsentyminen kulkevat käsikkäin toisiaan tukien.

Liikunnallisten taitojen etenemisen vaiheet

Avaa kuva suuremmaksi klikkaamalla kuvan päältä.​

Ohjeita liikunnallisen kehityksen tueksi

liikunnallinen kehitys; keskonen

Kyllä

Päivitetty  28.1.2022