Keskosuuden määritelmä

Suomessa noin 5–6 % lapsista syntyy keskosena. Miten keskosuus määritellään?

Keskosella tarkoitetaan lasta, joka on syntynyt ennen raskausviikkoa 37. Aiemmin keskosella tarkoitettiin lasta, jonka syntymäpaino on alle 2500 grammaa. Kuitenkin osa alle 2500 gramman painoisista lapsista syntyy täysiaikaisina eli 37. raskausviikolla tai myöhemmin, mutta ovat pienikokoisia (SGA) raskausviikkoihin nähden. Jos lapsi syntyy ennen 22. raskausviikon täyttymistä, käytetään termiä keskenmeno, sen jälkeen termiä ennenaikainen synnytys.

Keskoset voidaan jakaa syntymäviikkojen mukaan alaluokkiin:

  • Hieman ennenaikainen on syntynyt raskausviikolla 34+0–36+6
  • Kohtalaisen ennenaikainen on syntynyt raskausviikolla 28+0–33+6
  • Erittäin ennenaikainen on syntynyt ennen raskausviikkoa 28+0

Suomessa syntyy vuosittain 5–6 % lapsista ennen raskausviikkoa 37, noin 1 % syntyy pikkukeskosina.

Voidaan myös käyttää seuraavaa luokittelua:

  • Keskonen: syntymäpaino alle 2500 g
  • Pikkukeskonen: syntynyt ≤32+0 raskausviikolla tai syntymäpaino alle 1500 g.
  • Erittäin pienipainoinen keskonen eli pienen pieni keskonen: syntymäpaino alle 1000 g.
Lastentalo; keskonen

Kyllä

Päivitetty  18.1.2019