Keskosena kotiin

Keskosvauvan elämään liittyy asioita, joihin vanhempien pitää kiinnittää huomiota lapsen kotiuduttua sairaalasta. Moneen asiaan, kuten vaikkapa vuorovaikutuksen opetteluun tai syömiseen, keskosena syntynyt vauva tarvitsee hieman enemmän aikaa ja harjoittelua.

pic Keskosuuden määritelmä

Keskonen on ennenaikaisesti eli ennen raskausviikkoa 37. syntynyt lapsi.

pic Keskoslapsen hoito

Ohjeita vastasyntyneen päivittäisestä perushoidosta.

pic Keskosperheen arki

Tietoa vauvan nukuttamisesta, ulkoilusta ja neuvolaseurannasta sekä yhteistyöstä kuntoutusohjaajien kanssa.

pic Vuorovaikutus keskoslapsen kanssa

Tietoa keskosen viestien tulkinnasta ja ohjeita keskosen itsesäätelyn tukemiseen.

pic Keskoslapsen ravitsemus

Keskosena syntyneen lapsen ravitsemuksen erityispiirteet ja ravitsemuksen riittävyyden arviointi.

pic Maitoruokinta

Tietoa keskosvauvan rinta- ja korvikemaitoruokinnasta, ravintolisistä sekä kotiutumisesta nenämahaletkun kanssa.

pic Keskoslapsen imetys

Ohjeita keskosen imetykseen ja rintamaidon lypsämiseen. Kenguruhoidon ja ihokontaktin merkitys imetyksen onnistumiseen.

pic Ennenaikaisen lapsen ruokinta kotona

Ohjeita keskosen maitoruokinnasta ja lisäruokien aloituksesta. Käytännön ohjeita keskosen syöttämiseen.

pic Rauta- ja vitamiinilisät

D-vitamiinin, rautalisän ja Keskostippojen annosteluohjeet.

pic Keskoslapsen kasvu

Keskosen kasvun seurantaan ja arviointiin liittyvää tietoa sekä keskosen kasvukäyrät.

pic Liikunnallinen kehitys

Tietoa keskosen liikunnallisesta kehityksestä ja liikunnallisten taitojen tukemisesta.

pic Kehitysneurologinen seuranta

Tietoa pikkukeskosen kehityksellisistä ongelmista, kehitysneurologisesta seurannasta ja kehitysseurantapoliklinikoista.

pic Pikkukeskosen pitkäaikaissairaudet

Tietoa BPD:stä ja kotiutumisesta happirikastimen kanssa, ROP:sta, keskosen apneoinnista sekä tyristä, suoliavanteen hoidosta ja hemangioomista.

pic Infektiot, rokotukset ja matkustaminen

Tietoa keskosen vastustuskyvystä, infektio-oireita, rokotuksista ja matkustamisesta keskosvauvan kanssa.

pic Keskosperheen psyykkinen hyvinvointi

Tietoa synnytyksen jälkeisestä baby bluesista ja masennuksesta sekä tarjolla olevasta psyykkisestä tuesta.

pic Sosiaaliturva ja -palvelut

Kelan ja kotikunnan tuet keskosperheelle.

pic Usein kysyttyä

Yleisimpiä kysymyksiä keskosen arkeen ja hyvinvointiin liittyen

pic Sanasto

Keskosen hoitoon ja sairauksiin liittyvää sanastoa.

Lastentalo; vauva; hoito; keskonen