Monimuotoinen kehityshäiriö

​Monimuotoisessa kehityshäiriössä lapsen taidollinen kehitys etenee laaja-alaisesti ikätovereita huomattavasti hitaammin. Lapsella on kahdella tai useamman osaamisen alueella pulmia.

Monimuotoisessa kehityshäiriössä oppimisvaikeudet eivät ole niin vaikeita kuin kehitysvammaisilla, mutta näillä lapsilla on toisen ihmisen tuen tarvetta läpi elämän.

Monimuotoisen kehityshäiriön tutkiminen ja toteaminen

Koulupsykologi tai neuropsykologi (tarvittaessa molemmat) kartoittaa lapsen taitotason. Lääkäri asettaa diagnoosin.

Erikoissairaanhoidossa voidaan selvittää monimuotoisen oppimisvaikeuden syytä, jos on viiteitä siitä, että oppimisvaikeuden taustalla voisi olla neurologinen sairaus.

Tukitoimet monimuotoisessa kehityshäiriössä

Ensisijaisia ovat koulun tukitoimet: tehostettu tai erityinen tuki. Erityisesti on huomioitava sosiaalisen tuen tarve. Lapsi, joilla on monimuotoinen kehityshäiriö, tarvitsee tukea myöhemmin elämässään myös opiskeluissa ja työpaikalla.

Edellinen sivuSeuraava sivu

monimuotoinen kehityshäiriö

Kyllä

Päivitetty  31.10.2017