Hyödyllistä tietää

Muista, että epilepsioita ja epilepsiaa sairastavia lapsia on erilaisia. Jos olet saanut erilaisen ohjeen hoitavalta lääkäriltä, on tärkeä noudattaa hänen antamaansa ohjetta.

​Lääkkeiden säännöllisyys

Lääkkeiden säännöllinen ottaminen on tärkeää ja on hyvä yrittää yhdistää lääkkeenotto säännönmukaisesti esimerkiksi aamu- ja iltapalaan, jotta se ei unohtuisi. Muutaman tunnin vaihtelu päivittäisessä lääkkeiden otossa (esimerkiksi klo 7 arkiaamuna, klo 10 viikonloppuna) ei kuitenkaan haittaa.

Reseptien uusiminen

Reseptit uusitaan kontrollikäyntien yhteydessä ensisijaisesti sähköisesti (e-resepti). Jos jostain syystä lääkkeet ovat loppumassa ennen seuraavaa käyntiä, ottakaa yhteyttä epilepsiavastaanotolle mahdollisimman ajoissa, vähintään kaksi viikkoa ennen lääkkeiden loppumista.

Kohtauskirjanpito

Epilepsiaa sairastavan on hyvä pitää kirjaa kohtauksista: minä päivänä, kuinka monta kohtausta ja millainen kohtaus. Tämä helpottaa hoidon suunnittelua. Kirjanpitoon on olemassa tähän tarkoitukseen suunniteltuja vihkosia ja kortteja (kysy vastaanotolta), mutta ruutuvihko tai oma kalenteri ajavat saman asian. Kirjanpito on tärkeä ottaa mukaan vastaanottokäynnille.

Lääkkeen unohtaminen

Lääkepitoisuuden lasku herkistää kohtauksien ilmaantumiselle, mutta vain harvoilla potilailla jo yhden annoksen unohtaminen johtaa kohtaukseen. Jos lääkeannos on unohtunut, lääke otetaan heti kun muistetaan. Mikäli aamulääkkeen unohtuminen huomataan vasta iltapäivällä, lääke otetaan silloin ja iltalääke muutamaa tuntia tavallista myöhemmin. Jos aamulääkkeen unohtuminen huomataan vasta illalla iltalääkkeen oton yhteydessä, otetaan vain iltalääke.

Lääkkeen ottaminen vahingossa kahteen kertaan

Lapsen vointia seurataan, hän voi olla tavallista väsyneempi ja hänellä voi olla tasapainovaikeuksia. Mikäli lapsi ottaa epilepsialääkettä kolme kertaa päivässä ja aamulääke on otettu vahingossa kahdesti, päivälääke jätetään väliin, mutta iltalääke annetaan normaalisti.

Kalkki ja D-vitamiinilisä

Monet epilepsialääkkeet vaikuttavat D-vitamiinin aineenvaihduntaan ja siten aiheuttavat osteoporoosiriskin. Tämän vuoksi riittävästä kalsiumin ja D-vitamiinin saannista tulee huolehtia.

Oksennus- ja ripulitaudit

Epilepsialääkkeet annetaan pienen nestemäärän kanssa. Jos kohtaustilanne hankaloituu tai vointi muuten huononee, tulee hakeutua päivystykseen. Muutaman lääkeannoksen pois jääminen harvoin vaikuttaa kohtaustilanteeseen.

Oksentaminen tai pulauttaminen lääkkeen antamisen jälkeen

Mikäli lapsi oksentaa tai pulauttaa puolen tunnin kuluessa lääkkeen ottamisen jälkeen voi lääkeannoksen uusia yhden kerran. Jos lääkkeen oton ja oksentamisen välillä on pidempi aika, annosta ei uusita. Oksentamisen jälkeen on hyvä odottaa puoli tuntia, ennen kuin antaa lääkkeen uudelleen pienen nestemäärän kera.

Muut sairaudet

Epilepsiaa sairastavan lapsen muut sairaudet hoidetaan kuten muillakin lapsilla. Infektiotautien hoito tapahtuu oman terveyskeskuksen tai lastenlääkärin kautta. Epilepsialääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa ja sen takia on tärkeä kertoa lapsen epilepsiasta ja käytössä olevasta epilepsialääkityksestä aina, kun ollaan lapsen kanssa vastaanotolla. Tavallisia kipu- ja kuumelääkkeitä (esimerkiksi parasetamoli) voi käyttää pakkausten ohjeiden mukaan.

Rokotukset

Epilepsiaa sairastavat lapset voidaan yleensä rokottaa normaalin rokotusohjelman mukaisesti. Ainoastaan sellaisissa tilanteissa, joissa annettu hoito tai lapsen sairaus vaikuttaa immuunivasteeseen, joudutaan rokotusten antamista siirtämään. Hoitava lääkäri antaa näissä tilanteissa ohjeet rokotusten ajoittamisesta.

Matkustaminen

Epilepsia ei aiheuta estettä matkustamiselle. Epilepsialääkkeet ja ensiapulääkkeet kannattaa pakata käsimatkatavaroihin, jotta ne ovat mukana, vaikka matkalaukut eivät tulisikaan heti perille. Lääkkeiden kuljetusta varten tarvitaan myös reseptit tai lääkärintodistus, johon voidaan myös kuvata englanniksi lyhyesti pääasiat potilaan epilepsiasta ja hoitopaikan yhteystiedot. Uni-valverytmin häiriintyminen voi joillakin laukaista kohtauksia, joten riittävästä levosta matkan yhteydessä kannattaa huolehtia.

Ravinto

Monipuolinen ravinto, joka sisältää riittävästi hivenaineita ja vitamiineja, on lapsen kasvun ja kehityksen kannalta tärkeää ja tästä on tärkeä huolehtia myös epilepsiaa sairastavien lasten kohdalla.

Edellinen sivuSeuraava sivu

 

Kyllä

Päivitetty  2.10.2017