Toteaminen

​Diabeteksen diagnosointi perustuu veren glukoosipitoisuuden mittaamiseen.

Lisäksi sairaalan päivystyksessä selvitetään kehon happamuus, kuivuma-aste sekä pitkäaikainen verensokeri eli glykohemoglobiini, (HbA1c), joka antaa viitteitä siitä, miten kauan verensokeri on ollut koholla.

Suomessa on maailman korkein tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus. Suomen sairaaloissa tehdään merkittävää tieteellistä tutkimusta tyypin 1 diabeteksen alttiustekijöistä sekä sairausprosessin käynnistymiseen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista ja siihen pyydetään aina perheiltä erillinen suostumus. Lue lisää diabetestutkimuksista.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  2.10.2017