Omahoitoon kasvaminen

Nuoren valmius ottaa vastuuta diabeteksensa hoidosta vaihtelee psyykkisen sopeutumisen  mukaan ja joskus tuen tarve voi olla suurempi kuin ikä tai muu toimintakyky antaisivat olettaa.

Nuoruusikäinen ei vielä hahmota täysin pitkäaikaissairautensa myöhempiä vaikutuksia ja tarvitsee siksi vanhempiensa tukea hoitoon. Välillä tuen vastaanottaminen vanhemmilta voi olla nuorelle haastavaa, koska kehitysvaihe vetää häntä itsenäisempään suuntaan. Vanhemmilta tarvitaan kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, jotta he jaksaisivat pysytellä nuoren tukena myös haastavissa vaiheissa.

Eri-ikäisiltä odotetaan erilaisia tietoja, taitoja ja vastuunottoa diabeteksesta ja sen hoidosta. Tutustukaa eri-ikäisille laadittuihin huoneentauluihin, joihin on koottu suuntaa antavasti miten eri-ikäisten ja vanhempien vastuut hoidossa jakaantuvat.


Edellinen sivuOsion aloitussivulle

 

 

Kyllä

Päivitetty  20.8.2018