Diabetestutkimus

Diabetesrekisteriin kerätään diabeteksen sairastumisvaiheen tietoja sekä tietoja vastasairastuneen biologisista lähisukulaisista ja heidän autoimmuunisairauksistaan. Diabetestutkimuksia on käynnissä paljon myös kansainvälisesti.

Suomen Lasten Diabetesrekisteri

Suomessa lasten valtakunnallinen diabetesrekisteri on perustettu vuonna 2002. Diabetesrekisteriin pyydetään osallistumaan kaikki tyypin 1, tyypin 2 tai muihin diabetestyyppeihin sairastuneet lapset ja nuoret sekä heidän vanhempansa ja sisaruksensa.

Diabetesrekisteriin kerätään diabeteksen sairastumisvaiheen tietoja sekä tietoja vastasairastuneen biologisista lähisukulaisista ja heidän autoimmuunisairauksistaan. Vastasairastuneelta, vanhemmilta ja sisaruksilta pyydetään verinäytteitä, joista perheet saavat halutessaan vastaukset diabetekseen liittyvistä autovasta-aineista sekä diabetekseen sairastumisen perinnöllisestä alttiudesta.

Diabetesrekisteriin kerättyjä tietoja ja näytteitä käytetään ilman henkilötunnistetietoja diabeteksen ja sen liitännäissairauksien syntyyn liittyvissä tutkimuksissa. Diabetesrekisterissä ei ole jatkoseurantaa.

Lisätietoja voi kysyä sähköpostilla osoitteesta
pedia-diabetesrekisteri[at]helsinki.fi.

TrialNet-tutkimus


TrialNet on kansainvälinen tutkimusverkosto, johon kuuluu lukuisia tutkimuskeskuksia ympäri maailmaa. Suomessa TrialNet-tutkimusta koordinoi Helsingin yliopisto professori Mikael Knipin johdolla. Tutkimusverkoston tavoitteena on selvittää diabeteksen syntyyn liittyviä tekijöitä ja etsiä keinoja ehkäistä tyypin 1 diabetesta.

Kohti diabeteksen ennaltaehkäisyä -tutkimukseen voivat osallistua tyypin 1 diabetekseen sairastuneiden perheenjäsenet, jotka haluavat selvittää riskinsä sairastua tyypin 1 diabetekseen ja ovat kiinnostuneita osallistumaan ennaltaehkäiseviin hoitotutkimuksiin, jolla pyrimme viivästyttämään taudin puhkeamista.

Tutkimukseen voivat osallistua terveet 2,5–45 vuotiaat henkilöt, joiden lähisukulaisella on tyypin 1 diabetes tai jos henkilöllä on aiemmin todettu diabetekseen liittyviä vasta-aineita. Jos diabetekseen sairastunut perheenjäsen on hieman kaukaisempaa sukua, osallistumisen ikäraja on 2,5–20 vuotta.

Tutkimukseen osallistutaan antamalla verinäyte, josta mitataan diabetekseen liittyviä autovasta-aineita.

Lue lisää
Trialnetin verkkosivut

INNODIA-tutkimus

INNODIA-projekti on EU-laajuinen verkosto, joka tähtää uusien biomarkkereiden ja tautimallinnusten kautta tyypin 1 diabeteksen syntymekanismien ymmärtämiseen ja siten löytämään keinoja taudin ehkäisemiseen.

Tämä tutkimus antaa Helsingin yliopiston tutkimusryhmille mahdollisuuksia laajaan eurooppalaiseen yhteistyöhön. Tutkimuksen avulla voidaan tutkia tyypin 1 diabetekselle altistavien geenityyppien ja ulkoisten tekijöiden vaikutuksia insuliinia tuottaviin haiman beetasoluihin. Tavoitteena on löytää keinoja tyypin 1 diabeteksen kehittymisen ennustamiseksi ja taudin puhkeamisen ehkäisemiseksi.

Tutkimuksessa otetuista näytteistä tutkitaan tarkemmin C-peptidiä, beetasolujen toimintaa ja tyypin 1 diabetekseen liittyviä autovasta-aineita verestä, sekä mikrobiomia ulosteesta ja uusia merkkiaineita virtsasta.

Tutkimukseen voivat osallistua tyypin 1 diabetekseen sairastuneet 1–45-vuotiaat, kuuden viikon sisällä insuliinihoidon aloituksesta, ja heidän alle 46-vuotiaat perheenjäsenensä. Diabeetikoilla on 5 tutkimuskäyntiä kahden vuoden aikana. Perheenjäsenten seuranta on nelivuotinen. Tutkimuksen rekrytointi tapahtuu Helsingin Uuden lastensairaalan ja Jorvin lastenosastoilla ja poliklinikoilla.

Lisätietoja voitte kysyä osoitteesta pedia-innodia[at]helsinki.fi


Edellinen sivuOsion aloitussivulle

 


Päivitetty  6.8.2019 13.50

 

 

HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo