6. Miten glukoositason vaihtelu vaikuttaa lapseen?

Vaikka diabetesta hoidetaan hyvin, tulee kaikille ajoittain korkeita ja matalia glukoosiarvoja, joihin ei aina löydy selkeää syytä.

Tämä sivu on osa päiväkodeille ja kouluille suunnattua diabeteksen hoito-opasta. Oppaan tarkoituksena on tukea henkilökuntaa lapsen diabeteksen hoidossa päiväkoti- ja koulupäivän aikana.

Glukoositasojen vaihtelut vaikuttavat mielialaan, esimerkiksi lapsen poikkeava käytös voi kertoa poikkeavasta glukoositasosta.

  • Matalan glukoositason raja on 3,9 mmol/l
  • Korkean glukoositason raja on 10 mmol/l

Yksittäiset korkeat glukoosiarvot eivät ole vaarallisia, mutta pitkällä aikavälillä korkea glukoositaso altistaa lisäsairauksille. Mataliin glukoosiarvoihin tulee reagoida, mutta niitä ei tule pelätä.

 

Kyllä

Päivitetty  19.10.2021