6. Miten glukoositason vaihtelu vaikuttaa lapseen?

Vaikka diabetesta hoidetaan hyvin, tulee kaikille ajoittain korkeita ja matalia glukoosiarvoja, joihin ei aina löydy selkeää syytä.

​Tämä sivu on osa päiväkodeille ja kouluille suunnattua diabeteksen hoito-opasta. Oppaan tarkoituksena on tukea henkilökuntaa lapsen diabeteksen hoidossa päiväkoti- ja koulupäivän aikana.

Glukoositasojen vaihtelut vaikuttavat mielialaan, esimerkiksi lapsen poikkeava käytös voi kertoa poikkeavasta glukoositasosta.

  • Matalan glukoositason raja on 3,9 mmol/l
  • Korkean glukoositason raja on 10 mmol/l

Yksittäiset korkeat glukoosiarvot eivät ole vaarallisia, mutta pitkällä aikavälillä korkea glukoositaso altistaa lisäsairauksille. Mataliin glukoosiarvoihin tulee reagoida, mutta niitä ei tule pelätä.

 

Kyllä

Päivitetty  16.3.2022