Vertaistuki

Autismikirjon häiriötä sairastavalle lapselle ja hänen perheelleen voi olla hyödyllistä tavata muita diagnoosin saaneita. Vertainen ymmärtää usein parhaiten niitä tilanteita, joita perheet arjessa kohtaavat.

​​Terveyskylän Vertaistalo auttaa sairastuneita ja heidän läheisiään löytämään vertaistukea ja luotettavaa tietoa vertaistuesta. Vertaistaloon on kerätty yhteen potilasjärjestöjen tarjoamat vertaistuen palvelut.

Autismiliitolla ja sen jäsenyhdistyksillä on toimintaa ympäri Suomea. Liiton koulutetut vertaisosaajat voivat olla tukena siinä vaiheessa, kun autismikirjon diagnoosi on vielä tuore.

 

Kyllä

Päivitetty  7.4.2022