Förgiftningar hos barn

Om barnet har ätit läkemedel eller fått tag på giftiga ämnen (växter, svampar, kemikalier hemma), handla enligt följande:

  • Avsluta exponeringen: rengör barnets mun, skölj munnen/huden/ögonen med vatten.
  • Tvinga inte barnet att kräkas upp ämnen som det ätit.
  • Ge inget att dricka till barnet. Om barnet är mycket törstigt är det tillåtet att ge några vattenklunkar.
  • Ring Giftinformationscentralen (24 h) för att bedöma förgiftningsrisken och för att få vidare instruktioner. Tfn 0800 147 111 (samtalet är avgiftsfritt) eller 09 471 977
  • Medicinskt kol ges endast på rekommendation av vårdpersonal.

Förgiftningsolyckor är vanliga hos barn. Farliga ämnen för barn är till exempel knapbatterier, eteriska bastu- och doftoljor, koksalt, e-cigarrettprodukter, läkemedel samt kemikalier som de flesta har hemma, till exempel avloppsrengörare. Förvara farliga ämnen barnsäkert.

giftigt ämne; medicinskt kol; förgiftning

Kyllä

Uppdaterad  18.7.2022