Luftvägsinfektioner hos barn

​Luftvägsinfektioner är de allra vanligaste sjukdomarna hos barn. Små barn har i genomsnitt sex förkylningar i året.

​De flesta luftvägsinfektioner orsakas av rhinovirus eller andra virus och går över av sig själv. Mellanöroninflammation är det vanligaste tilläggsbesväret. Ibland orsakar en virusinfektion andningssvårigheter. RS-virus förekommer i epidemier och orsakar infektion i lungornas små luftvägar hos spädbarn, vilket kan kräva sjukhusvård.

Också hos lite större barn är en vinande andning i samband med en virusinfektion ett vanligt problem som kräver behandling.

Lunginflammation hos barn kan orsakas av virus eller bakterie och kräver läkarbehandling. Av virusinfektioner i luftvägarna är det bara mot influensa som man kan skydda sig med vaccin och den kan behandlas med virusläkemedel Vaccination är viktigt för förebyggande av pnenumokocksjukdomar och kikhosta.